Altropico och bevarandet av regnskogen i Colombia och Ecuador

Altropico är Jordens Vänners samarbetspartner sedan många år tillbaks med sitt verksamhetsområde i Chocóregionen. Chocoregionens molnskogar har utsatts för en intensiv skövling och de områden där Altropico arbetar, är i många fall de enda där regnskog finns bevarad i större skala omgivna av avverkningsytor. På låglandet är det palmoljeplantager som är den största orsaken till avskogningen.
Altropico arbetar med lokala gräsrotsorganisationer för att stärka organisering och kapacitetsutveckling i syfte att påverka ansvariga myndigheter att stödja lokal utveckling och ekologiskt hållbara försörjningsmöjligheter.  Målgruppen är ursprungsfolk, afro-ecuadorianer och lokala campesinos.
Utbildning genom ”Leadership Scools”, Bancos Comunitários (lokala egenfinansierade sparbanker med lånemöjligheter), stöd till lokal produktion för att generera inkomster och stöd till att lösa gränstvister är några av de viktigaste verksamheterna. Ledande i detta arbete har varit ”participatory-planning” metodiken, där man utgår från målgruppens egna erfarenheter och åsikter om vad som behöver göras och hur det bäst kan genomföras.
Awafolket bebor ett större territorium på båda sidor om gränsen och Altropico stöder deras strävan till binationell samling för att stärka samarbetet inom folket med särskilt stöd till Awa i Colombia som drabbats hårt av den pågående väpnade konflikten i landet.
I Amazonas hotas Sapparafolket av oljeprospektering inom det närmaste året liksom många andra ursprungsfolk i regionen. Altropico ger organisationsstöd och kapacitetsstöd till Sapparafolket organisation för att försöka stärka sammanhållningen och beredskapen.
Genom att ge en gåva till Jordens Vänners arbete, bidrar du till vårt stöd till Altropico och även till Kanindés arbete i Brasilien. De gåvor som kommer in till Jordens Vänners regnskogsprojekt från privatpersoner och företag tiodubblas sedan genom att Sida bidrar med 9 kronor för varje krona Jordens Vänner samlar in. Detta genom att vi i Jordens Vänner beviljats projektstöd från Sida via Forum Syd.
Läs mer
Altropicos verksamhet
Altropicos hemsida
Altropicos Facebooksida
Jordens Vänner regnskosprojekt
Kanindés arbete i Brasilien
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top