/Altropico
Försvar av regnskog och rättigheter mitt i ett krig
På gränsen mellan Ecuador och Colombia pågår väpnade strider mellan både drogkarteller, regeringstrupper och gerillagrupper. Samtidigt hotar den växande gruvnäringen såväl naturområden som människorna som lever där. I den kontexten arbetar Altropico tillsammans med urfolk och småbrukare för att försvara både deras rättigheter och ekosystemen de lever i.
Altropico

Bakgrund

Chocóregionen mellan Ecuador och Colombia är känd för sitt unika ekosystem och rika biologiska mångfald. Men det är också en fattig region där lokalbefolkningen lever i stor osäkerhet. Väpnade konflikter och droghandel har under många år fått människor att fly från sina hem. Nu tvingar även transnationella företag bort lokalbefolkningen från sina marker. Stora delar av skogen har skövlats för boskapsuppfödning, kokaodlingar och plantager av bananer och palmolja. I de fortfarande intakta delarna pågår illegal skövling, gruvbrytning och oljeutvinning. Som så ofta är det urfolk och lokala samhällen på landsbygden som drabbas hårdast. 

Kriget i Colombia

Konflikten i Colombia har pågått sedan 1960-talet. 260 000 människor har dödats och miljontals drivits på flykt. Sedan 2016 är en fredsprocess igång men i stora delar av landet är väpnade konflikter och övergrepp mot civilbefolkningen fortfarande vanligt förekommande. Urfolksgrupper och afrocolombianska grupper tillhör dem som drabbas hårdast. Fler än 30 000 personer från Awa-folket har dödats och tusentals har fördrivits från sina hem.

Verksamhet

Altrópico har arbetat med miljö- och rättvisefrågor i regionen på gränsen mellan Ecuador och Colombia sedan 1992. Tillsammans med urfolksgrupper, afro-colombianer, afro-ecuadorianer, småbrukare och deras respektive gräsrotsorganisationer arbetar de för hållbara försörjningsmöjligheter och skydd av regnskog, mark och mänskliga rättigheter. 

Med ditt bidrag kan Altropico: 

  • Hjälpa byar på den ecuadorianska och colombianska landsbygden att organisera sig
  • Erbjuda juridiskt stöd åt Awa-folket i kampen för sina rättigheter 
  • Stärka lokala röster genom ledarskaps- och kommunikationsutbildningar 
  • Stötta kvinnors och ungas organisering 
  • Främja  kulturellt viktiga utbyten och samarbeten över gränsen mellan Ecuador och Colombia. 

Läs mer