Amazonas hotas av 300 dammprojekt

Brasilien har stora planer för exploatering av Amazonas. Med 300 dammprojekt ska regionen bistå landets industri med kraft. Belo Monte är ett av de största enskilda projekten. Rogerio Hohn från rörelsen mot dammbyggen, MAB, gästade Sverige i somras för att berätta om motståndet.
 
Foto: Lennart Kjörling
Publicerad i Miljötidningen 3/2011

 
Brasilien är världsledande inom vattenkraft, bio energi och oljetillgångar. Ändå har många brasilianare inte ens tillgång till elenergi. Hur kommer det sig? Rogerio Hohn är en stillsam aktivist från Rörelsen för dem som drabbats av dammbyggen – MAB – i Brasilien. Han har kommit till Sverige för att berätta om sitt hemland och dess omskrutna klimatpolitik. Han tvekar inte en sekund på svaret.
– Det är modellen för energiproduktion i Brasilien som är orsaken.
Dyrare för privatpersoner
Under 1990 talet privatiserades el-energisektorn i Brasilien. Den ligger nu helt i händerna på stora företag, banker, byggföretag eller andra multinationella företagsgrupper. Det är samma intressen som ligger bakom Brasiliens gruvor och andra stora industrier. Deras intresse är att få fram billig energi till sina energislukande aktiviteter.
Därför betalar den vanlige konsumenten 10-15 gånger så mycket för elen som storföretagen enligt Rogerio. Brasilien intar en föga hedrande femteplats över elpriser i världen trots de enorma tillgångarna. Vanliga brassar har svårt att få tillgång till el och tvingas subventionera storföretagen. I andra änden betyder tillgången till billig energi att storföretagen kan slösa hur de vill med energin.
Brasilien enorma floder gör att tillgången på vattenkraftsel i Brasilien är stor, hela 85 procent av elen kommer därifrån. Ändå planeras nu stora satsningar på ännu fler dammbyggen. Många av dem i det känsliga Amazonasområdet.
– Brasilien är ett stort land, projekten blir också stora, liksom intressena som ligger bakom. Våra motståndare är mycket starka.
Möjligheten till självhushåll förstörs
MAB bildades för 20 år sedan som en rörelse för människor som drabbats av dammbyggen på olika sätt. Man beräknar att det rör sig om en miljon människor allt som allt. Bara 30 procent av dem har fått någon typ av ersättning för det de förlorat.
– Det finns ingen lag som reglerar hur folk skall ersättas. Eftersom det är privata företag så gör de vad de vill. Om de inte lyckas slippa undan helt, vill de bara ge en liten ersättning i pengar.
Det är ingen bra lösning, pengarna tar snabbt slut och sedan står familjen där utan jord, hus eller försörjningsmöjligheter.  Kontakten med floden har inneburit många saker för dem, de har kunnat fiska där, de har förflyttat sig på den, de har tvättat där och druckit dess vatten. När de flyttas förlorar de allt detta, en hel kultur är borta.
Lyckas inte MAB stoppa dambygget är därför rörelsens krav att hela samhället flyttas gemensamt till en ny plats, så att sammanhållningen inte bryts. Men nu har företagen förstått att detta innebär att MAB som rörelse kan leva vidare, därför vill de inte ha denna lösning.
Brasilien producerar mer energi än landet behöver enligt Rogerio, ändå räcker den inte till alla. I första hand handlar det inte om vilken teknik man använder utan om politik.
– Till vad och till vem?
Energipolitik för folks behov
Därför har MAB gått ett steg vidare, man försvarar inte bara dem som direkt drabbas av byggena utan även stadsbefolkningen som också drabbas av energipolitiken.  MAB håller nu på med att utforma något man kallar Arbetarnas och böndernas energiplattform. Det är ett unikt samarbete mellan flera fackföreningar inom energisektorn och bonderörelser inom nätverket Via Campesina, som MAB tillhör. Där finns några förslag vi kan känna igen från svensk klimatdebatt som alternativ energi, energisparande och diskussioner kring konsumtionsnivåer. Det som sticker ut och dominerar är inriktningen på att skapa en folklig kontroll över energiproduktionen. Inriktningen är glasklar, energiproduktionen skall inriktas på folkets behov.
Brasilien vill framställa sig som ett föregångsland inom energiproduktionen. Rogerio är mycket kritisk till etanolproduktionen som han menar inte alls är lika ren som den framställs. Samma sak är det med vattenkraften. Det finns nu 300 projekt för nya dammar i Amazonas. Det är enkelt att se påverkan på den känsliga miljön, enorma arealer under vatten, biomångfalden påverkas, vattnet försämras, fisken dör ut.
– Men det finns en aspekt som inte många känner till. Vattenkraften ger upphov till stora mängder växthusgas som metan. En forskare har hävdat att ett stort kraftverk utanför São Paulo har lika mycket klimatpåverkan som 20-miljonerstaden São Paulo.

20000 människor hotas
Det finns fyra floder i Amazonasområdet där det nu planeras kraftverksbyggen, just nu står debatten het om Belo Monte projektet i Xingu floden. Chefen för det brasilianska naturvårdsverket IBAMA anmälde att han var tveksam till projektet, han fick sparken. Samma sak skedde med en arbetsgrupp inom verket som hade studerat fallet. Det är 20 000 människor som på ett eller annat sätt påverkas av bygget. De prostituerade från andra dammbyggen har redan börjar söka sig hit i avvaktan på kunder men Rogerio har inte gett upp hoppet.
– Jag tror fortfarande att det är möjligt att stoppa. Några hederliga brasilianska myndigheter har påvisat ett antal formella fel i hur dammen fått bygglov.  Ursprungsfolket i regionen har också protesterat, genomfört aktioner som kanotkaravaner. Det har skapat en internationell uppmärksamhet.
 
Motstånd. Foto: Xinguvivo
MAB är en miljörörelse med en tydlig social profil. Redan samarbetar man med andra liknande rörelser i Mexico, El Salvador, Colombia och Panama.
– Vi vill bredda vårt samarbete så mycket som möjligt globalt. Jag är övertygad om att folks problem i Sverige i grunden har samma rot som våra.
Lennart Kjörling

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

4 reaktioner på ”Amazonas hotas av 300 dammprojekt”

  1. Pingback: Bygget av Belo Monte-dammen stoppas « Jordens Vänner

  2. Pingback: Övergrepp « skvitts

  3. Pingback: Världens värsta företag framröstade « Jordens Vänner

  4. Pingback: Domstol kräver stopp för bygget av Belo Monte « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top