Nominera och anmäl greenwashing

På denna sida kan du läsa om hur du enklast går tillväga för att nominera och anmäla greenwash i form av vilseledande reklam. Mer generell information om fenomenet greenwash hittar du här.

Så nominerar du till Svenska Greenwashpriset:

 1. Året om kan du nominera företag och organisationer till Svenska greenwashpriset genom att maila greenwash@jordensvanner.se med en kort motivering och gärna en bild.
 2. När nomineringen stängt väljer Jordens Vänners styrelse ut tre kandidater som publiceras på vår hemsida och röstningen öppnar.
 3. Du röstar på den största miljöförvillaren via vår hemsida jordensvanner.se. Du kan rösta en gång, när som helst fram till prisutdelningen.
 4. Den aktör som får flest röster koras till vinnare av årets greenwashpris.

Utöver Svenska Greenwashpriset uppmanar vi alla att anmäla misstänkta fall av greenwashing till Konsumentverket.

Så anmäler du greenwashing till Konsumentverket

Att företag, näringsliv och regeringar använder sig av miljöargument i sin kommunikation och marknadsföring är ingen nyhet. Många anspelar på miljöarbete, klimatsmarta produkter, energisnål produktframställning och ger löften om miljövänliga satsningar. På så sätt ämnar de lugna oroliga konsumenter och medborgare, som i sin tur kan fortsätta konsumera varan eller tjänsten med gott samvete. En del är ärliga i sin gröna kommunikation – andra är det inte! Det är denna oärliga ”gröna” kommunikation som vi kallar greenwashing eller grönmålning.

När det handlar om greenwashing i reklamsammanhang så är lagen tydlig – det är inte tillåtet. Men hur kan gör vi för att skilja agnarna från vetet? Vem talar sanning och vem sprider ett grönmålat budskap? Det är inte helt lätt att som enskild person genomskåda välgjord marknadsföring eller proffsigt framförd kommunikation. Det finns dock hjälp att få. Konsumenter och organisationer kan anmäla marknadsföring som misstänks vara vilseledande till den statliga myndigheten Konsumentverket. Att göra en anmälan är både enkelt och gratis.

Vad är tillåtet?

Marknadsföringslagen innehåller regler mot vilseledande reklam och marknadsföring. Lagen och praxis som utvecklats när Marknadsdomstolen prövat olika fall säger att:

 • Ordet ”miljövänlig” bara får användas om företaget kan styrka att produkten antingen förbättrar eller inte påverkar miljön alls – från vaggan till graven, det vill säga under produktens hela livscykel.
 • Det är vilseledande att använda ordet ”miljövänlig” om produkter som skadar miljön. Bilar kan till exempel aldrig klassas som miljövänliga.
 • Om reklamen riktar sig direkt till konsumenten och innehåller teknisk information eller andra påståenden som kan vara svåra att kontrollera eller förstå ställs särskilda krav på saklighet.
 • Reklam ska kunna bedömas utifrån en flyktig läsning.

Varningssignaler

Om marknadsföringen innehåller en eller flera punkter kan du misstänka att det rör sig som greenwashing snarare än faktiskt miljöarbete.

 • Generella påståenden som ”miljövänligt”, ”naturligt” eller ”grönt” som inte styrks med fakta.
 • Användning av egna eller okända miljömärkningar. Naturskyddsföreningen har listat godkända miljömärkningar som du kan lita på!
 • Flitig användning av naturbilder och gröna färger.
 • En enskild ”grön” produkt används som bevis för att företaget tar miljöansvar, medan kärnverksamheten fortfarande är miljöskadlig. Exempelvis ett oljebolag som stoltserar med en liten vindkraftssatsning.
 • Budskap som framhåller att vissa kemikalier inte används/återfinns i produkten – många gånger har de inte alls med produkten att göra eller har varit förbjudna sedan länge.

Så här anmäler du vilseledande reklam

Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är vilseledande och använder sig av oärliga miljöbudskap kan du anmäla den till Konsumentverket. Lättast sker detta genom Konsumentverkets hemsida: konsumentverket/anmälan

Du kan också skicka epost till konsumentverket@konsumentverket.se
eller skicka din anmälan i brevform till

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad

Anmälan bör innehålla den annons eller exempel på kommunikation som du reagerat på samt när och var den förmedlades. För radio- och TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal samt vilket företag budskapet berörde och handlade om. Skriv också varför du anser att marknadsföringen är vilseledande. Om Konsumentverket tar upp ärendet ges företaget möjlighet att göra en rättelse eller dra tillbaka reklamen. Om företaget inte gör det lämnar Konsumentverket över ärendet till Konsumentombudsmannen, KO, som kan utfärda ett förbud förenat med vite (straffavgift) eller stämma företaget inför Marknadsdomstolen.

Konsumentanmälningar ger resultat

Ofta drar företag tillbaka reklam eller marknadsföring som har blivit anmäld och fälld. Det är dålig reklam för företaget att bli ställd inför domstol! Konsumentverket är en viktig resurs som ska tillvarata konsumenternas intressen, men kan inte ensamt granska all reklam och alla budskap från företag till konsumenter. För att Konsumentverket ska kunna bedöma marknadsföring måste konsumenter tala om hur den upplevs. Fler anmälningar leder till fler granskningar vilket förhoppningsvis gör att företag och andra ansvariga skärper sig och slutar med sin greenwashing.

Även näringslivet har regler för marknadsföring genom Internationella Handelskammaren, ICC. Reglerna liknar marknadsföringslagens och även här finns ett granskningsorgan, Reklamombudsmannen (RO). Även till RO kan privatpersoner, organisationer och företag anmäla vilseledande reklam, t.ex. om den sexistisk. Fällningar publiceras på Reklamombudsmannens hemsida. Anmälan till Reklamombudsmannen gör enklast via deras hemsida.

Scroll to Top