AP-fonderna måste göra fler hållbara och etiska investeringar

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in varsin motion till riksdagen där de lägger fokus på AP-fonderna. De anser att AP-fonderna inte längre kan investera i fossilt bränsle om målet för hållbara och etiska placeringar ska nås.
 
 
 
 

 
Vänsterpartiet vill att en av AP-fonderna ska ges ett särskilt uppdrag att investera i förnybar energi och inte i fossila bränslen som alla AP-fonder gör nu. Det tycker inte att det ska vara tillåtet med rörliga ersättningar för de anställda i de olika AP-fonderna och ett oberoende råd ska följa upp och utvärdera AP-fondernas placeringar och verksamhet.
För att lättare få en heltäckande bild av vilka investeringar som har gjorts måste AP-fondernas redovisningar bli mer enhetliga. Vänsterpartiet anser också att målet att ge hög avkastning och målet för att göra miljövänliga och etiska placeringar krockar. De skriver i motionen att när dessa mål krockar är det målet om miljövänliga och etiska placeringar som stryks.
Miljöpartiet vill att investering ska ske i den omställning som klimatet behöver den kommande tiden. AP-fonderna ska så långt som möjligt användas till att driva på den globala omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. Fonderna ska inte heller placeras så att investeringarna försämrar människors livsförutsättningar i andra delar av världen.
 
AP-fonderna var vinnare av det svenska Greenwashpriset 2013.
 
Text: Madeleine Sturelind
Foto: flickr – sippeangelo

2 reaktioner på ”AP-fonderna måste göra fler hållbara och etiska investeringar”

  1. Pingback: Ökat tryck för hållbara pensionsplaceringar | Grus & Guld

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top