Miljötidningen 4-2016

Årets sista Miljötidningen har kommit ut

Miljötidningen 4-2016

Arter försvinner i en rasande takt i spåren av den massiva rovdriften på växter och djur, skogsskövling, miljöförstöring och global uppvärmning. Och det är något som påverkar allas våra livsbetingelser. Därför ägnar vi årets sista nummer av Miljötidningen åt den biologiska mångfalden.
I Moçambique finns ett regnskogsområde dit västvärlden först nyligen hittade med hjälp av Google Earth. Det innebär att regnskogen har fått frodas relativt ostörd. Bosse Johansson tar med oss dit på en expedition. Rebecka Le Moine berättar om den spirande ekoturismen och kampen för att få tillbaka tigrarna i Kambodja. Ingemar Ed resonerar kring den sjätte massutrotning av arter som vi står inför. Vi får även följa med Sonya Oldenvik till Brasilien och ararafolket, som har skogsavverkning som sin största inkomstkälla. Vilka konsekvenser får det för den biologiska mångfalden?
Får du inte Miljötidningen hem i brevlådan? Bli medlem i Jordens Vänner här!
Mångfalden på agendan
”Jag vill inte bo på en planet där de här djuren inte finns”, säger marinekologen Enric Sala från National Geographic i Leonardo DiCaprios starka dokumentär Before the Flood, som släpptes för några veckor sedan. Han och Leonardo DiCaprio står på polarisen vid Nordpolen och betraktar andäktigt när några narvalar klyver vattenytan. Och de är verkligen magnifika djur.
Men redan nu klassas narvalen som ”nära hotad” av Internationella naturvårdsunionen, den organisation som samordnar rödlistan över hotade växt- och djurarter i världen.
Det är ett öde som narvalen delar med många andra växter och djur. En tredjedel av ryggradsdjuren är hotade och hela 45 procent av alla ryggradslösa djur. För många arter är läget ännu mer allvarligt och många är för evigt utplånade. Inte sedan dinosaurierna har så många arter dött ut på så kort tid.
Bortsett från den stora förlusten på ett känslomässigt plan över alla djur vi inte längre kommer att kunna uppleva och tomheten över alla arter vi inte ens kommer att hinna upptäcka innan det är för sent, drabbar massutrotningen hela ekosystem. Vad det kommer att få för konsekvenser går inte ens att överblicka.
I detta nummer av Miljötidningen inriktar vi oss på den biologiska mångfalden och det allvarliga läge vi står inför, men även det viktiga arbete som görs för att vända utvecklingen. I slutet av september förra året kom världens länder överens om 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som ska uppnås till år 2030. Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i mål nummer 15. Det finns hopp.
Läs och inspireras!
Monica Walldén
redaktör
Tidningen nådde våra medlemmar i dagarna. Är du inte redan medlem? Ordna det enkelt här.

Scroll to Top