Årsrapport 2014 regnskogsprojektet

AltropicoI Latinamerika har Jordens Vänners arbete under 2014 tagit nya steg mot att stärka utsatta grupper och skyddet för värdefulla skogsområden. 2014 ingick vi även ett nytt treårsprojekt med SIDA.
I Ecuador har bland annat processen av att få över 2000 hektar regnskog ytterligare att inkluderas i nationella skyddsprogram mot skövling påbörjats. Denna process möjliggör också att de som lever i och av regnskogen ska ha möjligheten att bruka den på ett långsiktigt hållbart sätt.
I Brasilien har framsteg tagits kring samarbeten med skogsvaktare som nu närvarar i området kring nationalparken i Guajará Mirim. Skogsvaktarna hjälper där till att skydda gränserna från illegala skogshuggare, jägare, fiskare och drogsmugglare.
Vidare har arbetet startats för att göra en så kallad livsplan för Awa-folkets område i Colombia och Ecuador. I livsplanen sätter de tillsammans upp planer för hur de ska skydda regnskogen på bästa sätt samt bruka sina marker och stärka sina samhällen. Awa-folket lever i en mycket utsatt situation då de dels splittras av en landsgräns men även utsätts för exkludering av resten av samhället samt externa hot i form av den väpnade konflikten i Colombia, drogkarteller och markexploatörer. Därför är detta arbete extra viktigt för dem.
Under 2014 har extra fokus legat på jämställdhetsarbete hos våra samarbetspartners, Kanindé och Altropico. Hos Kanindé har bland annat två större möten hållits för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnorna stärker också ursprungssamhällena i stort och bidrar på så sätt direkt till att underlätta skyddet av regnskogen i Amazonas.
Fakta om Jordens Vänners regnskogsprojekt
Jordens Vänner har arbetat med regnskogsprojekt i Latinamerika i över 20 år. Regnskogsarbetet sker i samarbete med de lokala organisationerna Altropico i Colombia och Ecuador samt Kanindé i Brasilien.
Altropico och Kanindé arbetar med lokala organisationer och samhällen för att skydda deras rättigheter och Amazonas och Chocóregionens regnskogar. Jordens Vänner är, genom sitt samarbete med Kanindé, den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog i Brasilien.
Läs mer om Jordens Vänners regnskogsprojekt.
Genom ett gåvobevis från Jordens Vänner kan du stödja skyddet av regnskogen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top