Debattartikel i Altinget: Fossillobbyister ska ställas till svars – inte sitta vid FN:s förhandlingsbord
26 jan 2024
Foto:
Peter Dejong/AP/TT
Debattartikel i Altinget: Fossillobbyister ska ställas till svars – inte sitta vid FN:s förhandlingsbord
Foto: Peter Dejong/AP/TT
10 januari 2024 publicerades vår debattartikel om företags straffrihet i Altinget. Tillsammans med våra vänner i Treaty Alliance Sverige kämpar Jordens Vänner för ett bindande FN-fördrag som tvingar transnationella företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Bakgrund: Idag är internationella lagar och ramverk är byggda på premissen att företag har rättigheter, inte skyldigheter. Det gör det möjligt för samma företag att kränka mänskliga rättigheter och miljö – utan att kunna ställas inför rätta. I november 2023 genomfördes den nionde omgången förhandlingar om ett bindande FN-fördrag som skulle tvinga transnationella företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter i Genève.

Tillsammans med Afrikagrupperna från Sverige, och en stor delegation av Friends of the Earth-organisationer från hela världen var Jordens Vänner på plats under förhandlingarna. Tillsammans är vi del av en ännu större koalition, Global Campaign to Stop Corporate Impunity med över 250 organisationer från länder världen över.

Förhandlingsrundan 2023 utgjorde en viktig milstolpe i kampen som pågår mot transnationella företags straffrihet. Sociala rörelser, fackföreningar, ursprungsbefolkningar, berörda samhällen och civilsamhällesorganisationer tillsammans med många stater från Globala Syd stod enade, och lyckades hindra att fördraget urvattnades och gynnade intressena hos dem som insisterar på att sätta företagens vinster framför miljö och mänskliga rättigheter.  

I januari 2024 skrev vi, tillsammans med våra vänner i Treaty Alliance Sverige, en debattartikel som publicerades i Altinget. Läs hela artikeln nedan:

Fossillobbyister ska ställas till svars – inte sitta vid FN:s förhandlingsbord

De som driver på den eskalerande klimatkrisen ska inte ha möjlighet att påverka livsviktiga klimatförhandlingar. De ska sitta i rättssalar och hållas ansvariga för de skador på miljö och kränkningar av mänskliga rättigheter, skriver företrädare för bland andra Afrikagrupperna och Jordens vänner.

I dag finns cirka 2 500 internationella lagar och avtal som skyddar transnationella företags investeringar. Inte ett enda internationellt bindande regelverk håller dem ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter eller bidrar till miljöförstöring. Denna maktobalans måste justeras om vi vill ha kvar en bebolig planet där mänskliga rättigheter respekteras.

Miljöförstöring och kränkning av mänskliga rättigheter
De senaste veckorna har nyhetssidorna varit fulla av uppdateringar från COP28. Att klimattoppmötet leddes av Förenade Arabemiratens Sultan Ahmed al-Jaber, chef för det statliga oljebolag Adnoc har nog inte undgått någon. Han var dock inte ensam. Över 2 000 andra fossillobbyister var på plats, däribland vd:arna för fossiljättarna Shell, ExxonMobil, Total och BP.

Samma företag som satt med vid förhandlingarna om kompensation till drabbade länder och lösningar på klimatkrisen står själva, förutom för enorma mängder utsläpp, bakom några av vår tids värsta fall av miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. Borde vi vara förvånade över att världens länder fortfarande inte kan enas om tydliga direktiv om utfasning av fossila bränslen?

Vid sidan av förhandlingarna passade Förenade Arabemiraten på att diskutera fossilgasutvinning. Bland annat med Kina. Ett av länderna som stod i fokus var Moçambique. Landet, som är ett av de hårdast drabbade i världen av klimatförändringarna, har redan erfarit fruktansvärda konsekvenser från fossilgasprojekt. I norra Moçambique har nästan en miljon människor drivits på flykt på grund av de väpnade konflikter som följt i spåren av fossilgasexploateringen.

Urfolk och kvinnor drabbas hårt
Hundratals familjer som levt av småskaligt fiske och jordbruk har drivits bort från hem och försörjning för att ge plats åt gasinfrastrukturen utan att få skälig kompensation. Fossilgasprojekten kommer att medföra oåterkalleliga skador på korallrev och mangroveträsk samt generera stora utsläpp av växthusgaser. Ett av fossilgasprojekten, Mozambique LNG, ägs av franska Total Energies. 2022 gjorde Total en nettovinst på svindlande 36 miljarder dollar. Siffran kan jämföras med Moçambiques totala BNP för 2022 på 17,85 miljarder dollar.

Situationen i Moçambique är långt ifrån unik. Över 140 miljoner människor världen över riskerar att behöva lämna sina hem på grund av klimatförändringarna de närmsta tjugofem åren. Redan utsatta grupper, som urfolk och kvinnor, i all sin mångfald, drabbas värst. Trots att de släpper ut minst. I november kom siffror på att den rikaste procent av världens befolkning står för lika stor mängd koldioxidutsläpp som 66 procent av världens befolkning tillsammans. Samma personer som sedan sitter med under förhandlingar om hur resten av världen ska anpassa sig till krisen de står bakom. Och som vid sidan av passar på att planera för nya destruktiva projekt.

Spaltmeter har skrivits om COP28 de senaste veckorna. I oktober genomfördes en annan FN-förhandling som i princip gick obemärkt förbi i svensk media – förhandlingarna gällande ett globalt bindande fördrag för transnationella företag vad gäller mänskliga rättigheter, kallat Binding Treaty. I oktober genomförde arbetsgruppen för Binding Treaty, OEIGWG, sin nionde session. Varken Sverige eller EU har hittills deltagit som förhandlande part.

Justera maktobalansen
Det är dags att på allvar justera den maktobalans som möjliggör straffrihet för fossiljättar och andra transnationella företag. Dessa ska inte ges inflytande i klimatförhandlingar eller tillåtas ”kidnappa” dessa utrymmen. De ska utkrävas på ansvar.

Om vi överhuvudtaget ska ha någon chans att hantera klimatkrisen, behöver vi ha internationella bindande mekanismer på plats. Bevisen är otaliga på att de frivilliga riktlinjer och principer gällande mänskliga rättigheter och miljö för företag som finns i dag inte räcker till. Därför kräver vi:

  • Att Sverige engagerar sig i FN-förhandlingarna om Binding Treaty.
  • Att Sverige verkar för att EU ska engagera sig i förhandlingarna om Binding Treaty.
  • Att Sverige och EU i förhandlingarna om Binding Treaty antar en position som tydligt prioriterar mänskliga rättigheter.

Louise Lindfors
Generalsekreterare Afrikagrupperna
Alex Brekke
Generalsekreterare Amazon Watch
Ida Edling
Talesperson och juridikansvarig Auroramålet
Karin Lundberg
Arbetsgruppen för hållbara pensioner i Extinction Rebellion
Rikard Rudolfsson
Ordförande Jordens vänner
Catalina Rodriguez Näsman
Ordförande Latinamerikagrupperna