Omställning bortom falska lösningar
4 maj 2023
Foto:
Neil Thomas från Unsplash
Omställning bortom falska lösningar
Det är inte lätt att veta vad som faktiskt är hållbart. Vi vill göra rätt, men är samtidigt så beroende av fossila bränslen att vi inte kan tänka riktigt rationellt.

Vi vill så gärna tro att klimatkompensation är en enkel lösning för att kunna fortsätta konsumera och resa som vi gör. Samtidigt sitter storföretag på enorma resurser för att få oss att tro att deras verksamheter faktiskt är bra för klimatet.

Vi har ett ”kontotänkande” som får oss att tro att om vi gör något bra, tex cyklar till jobbet eller källsorterar, så kan det kompensera för något dåligt, som en flygresa. Så kan det fungera i sociala relationer, men inte i förhållande till klimatet, eftersom varje utsläppt ton koldioxid adderas på i den helt övermättade snabba kolcykeln.

Så vad behöver vi göra?

  • Vi måste överge idén om att kompensation är möjlig och inse att fossilutsläpp är oåterkalleliga och inte kan kompenseras för på mänsklig tidsskala
  • Vi måste drastiskt minska våra egna utsläpp redan nu, med 12-15% per år.
  • Företag måste ha separata mål för egna riktiga utsläppsminskningar och de eventuella investeringar man gör i “negativa utsläpp”. Vi ska inte prata om ”netto-noll” utan RIKTIGA nollutsläpp.
  • Reglerna för marknadsföring av klimatkompenserade produkter och resor måste bli mycket tydligare så konsumenten verkligen förstår hur stort klimatavtryck de har.
  • Parisavtalets Artikel 6 som ska bestämma spelreglerna för utsläppshandeln måste fastställas med tydliga regler baserade på principer av vetenskap och klimaträttvisa för att undvika kryphål och dubbelräkning och för att säkerställa en snabb utfasning av fossila bränslen.
  • Vi måste investera i bra klimatprojekt till ett rättvist pris som fullt ut täcker kostnaden för mark, vatten och arbetskraft.
  • Vi bör återgå till FN-finansiering av bra projekt i utvecklingsländer. Målet med projekten bör vara lokal hållbar utveckling och inte koldioxidinfångning.