Rapport: Internationella investeringar i Moçambique hotar landets framtid
20 feb 2024
Rapport: Internationella investeringar i Moçambique hotar landets framtid
Tusentals människor har tvångsförflyttas och stora landområden förstörts för att göra plats åt TotalEnergies fossilgasprojekt i Norra Moçambique. Nu kommer uppgifter om att företaget vill återuppta sin exploatering. Samtidigt gör internationella regelverk att landet riskerar enorma ekonomiska kostnader om de inför nationella lagar som förhindrar verksamheten. Läs rapporten från vår systerorganisation JA!

I över 20 år har vår systerorganisation JA! i Moçambique kämpat mot de exploaterande, transnationella företag som investerar i fossila projekt, monokulturplantager och megadammar i landet. Utöver förödande konsekvenser för lokalbefolkningen som tvingas lämna sina hem och sin försörjning leder mångmiljardsatsningarna till enorma utsläpp och oåterkalleliga skador på naturen. Människor som tidigare livnärt sig på småskaligt jordbruk och fiske kan inte längre göra det. Väpnade konflikter har brutit ut till följd av de förändrade livsvillkoren och den ökande arbetslösheten. Över 600 000 människor befinner sig på flykt och flera tusen har dödats.

Samtidigt hamnar vinsterna från de internationella projekten hos investerare utanför landet. Moçambique, som är otroligt rikt på naturtillgångar, är också ett av världens fattigaste länder. Efter tiotals år av utländska investeringar har landet fortfarande inte sett någon bärkraftig ekonomisk utveckling. 

Nu släpper JA! tillsammans med bland annat Columbia Center on Sustainable Investment en rapport om fossilsektorn i Moçambique. Rapporten redovisar hur internationella handelsavtal underminerar möjligheten att ställa till förnyelsebar infrastruktur, samt riskerar att försätta landet i en ännu djupare ekonomisk kris.

Transnationella företags fossila investeringar:

  • Regleras av internationella regelverk som skyddar företagens ekonomiska vinster på miljöns, befolkningens och den inhemska ekonomins bekostnad.
  • Leder till allvarliga konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Bygger upp en fossilbaserad infrastruktur och tränger undan satsningar på förnyelsebara energikällor.
  • Orsakar enorma utsläpp som påverkar både Moçambique och på sikt även det globala klimatet.
  • Resulterar i en ekonomisk utsugning där vinsterna går till investerare från multinationella företag utanför Moçambique.

Ett system av och för företag

Transnationella företags investeringar  skyddas av en mängd olika internationella regelverk byggda på premissen att företag har rättigheter, inte skyldigheter. Cirka 2500 internationella avtal finns idag på plats för att skydda företags investeringar. Inte ett enda internationellt, bindande avtal håller företag ansvariga för människorättskränkningar eller miljöförstörelse.

Många internationella handelsavtal innehåller lagklausulen ISDS (investor-state disputement settlements). Genom ISDS  har stora, transnationella företag möjlighet att driva rättsliga processer mot stater som hotar företagets ekonomiska vinster. Ofta handlar det om fall där länder försöker införa lagar som till exempel skulle höja minimilöner, stärka arbetsrätten, minska växthusutsläppen eller ge facken större inflytande. I och med att detta skulle innebära ökade kostnader för företagen har de, genom ISDS, rätt att stämma staterna i specialutformade internationella rättsprocesser.

I många av fallen är företagens ekonomi långt mycket större än ländernas statskassor. Bara risken att dras in i en kostsam juridisk process är därför nog för att stater ska undvika att införa lagar som går emot företagens intressen.  

Vill du engagera dig med?

Genom Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity – ett internationellt nätverk av småbrukarrörelser, feministiska grupper, urfolkskoalitioner och organisationer för miljö, rättvisa och fred, kämpar Jordens Vänner för ett bindande FN-fördrag som tvingar företag att ta ansvar och som ger människor som utsatts för övergrepp rätt till kompensation.

Läs mer:

Hjälp oss fortsätta vårt arbete!

Just nu skär den svenska regeringen ner på stödet till civilsamhället. Det drabbar även Jordens Vänner och hotar bland annat vårt internationella program och möjligheten att samarbeta med organisationer som Justiça Ambiental. Hjälp oss fortsätta vårt arbete. Ge en engångsgåva eller bli medlem idag.