/
Greenwash
Svenska regeringen vinner Svenska Greenwashpriset 2023
30 sep 2023
Svenska regeringen vinner Svenska Greenwashpriset 2023
På kort tid har de gjort flera allvarliga försämringar av miljö- och klimatpolitiken och vidhåller trots detta att de driver en ”ambitiös och effektiv” klimatpolitik. 2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset är den svenska regeringen.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke.

I år stod Svenska kyrkan, Preem och den svenska regeringen nominerade till utmärkelsen som Sveriges värsta greenwashare. Svenska Greenwashpriset delas i år ut för 13:e gången i syfte att uppmärksamma hur företag, organisationer och makthavare använder sig av vilseledande marknadsföring för att skapa sig en överdrivet grön image. Greenwashing är inte bara ett hinder, det motverkar aktivt verklig omställning. Falsk, grön marknadsföring gör det svårt för konsumenter att veta vad som faktiskt är hållbart. Det lurar oss att tro att vi gör tillräckligt och skiftar fokus från det som verkligen krävs för en hållbar framtid.

Vinnaren av årets pris tillkännagavs under eftermiddagen på Bokmässan i Göteborg.

Såhär kommenterar vår ordförande Nastaran Zargari årets vinnare:

– Att svenska regeringen tar hem Svenska Greenwashpriset visar på att det är dags att de svarar på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer varken klara våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN. Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten.

Nastaran Zargari understryker allvaret i denna politik:

– Vi som klimaträttviseorganisation ser allvarligt på att svenska regeringen skjuter utsläppsminskningar på framtiden. Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Genom sin politik väljer regeringen att vara en del av problemet istället för att lyssna på forskarkåren och lösningar som framförs av gräsrotsorganisationer. 

Vinnarmotiveringen lyder:

”2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts.

Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark. Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen.

Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.”