Regerings politik- ett hot mot civilsamhället
30 maj 2024
Regerings politik-  ett hot mot civilsamhället
Bild: Wendel Strömbeck
Regeringen driver just nu igenom en politik som allvarligt hotar internationella samarbeten, civilsamhället och demokratin. Under maj fick Jordens Vänner två debattartiklar publicerade i två av Sveriges största tidningar - med fokus på just regeringens politik. Här sammanfattar vi dem och de konsekvenser regeringens politik får.

Sedan regeringen kom till makten 2022 har de drivit igenom en rad omvälvande förändringar med allvarliga konsekvenser för demokratin, civilsamhället och på sikt hela samhället. Studieförbund, folkhögskolor och tidningar har förlorat sin finansiering. Det hundraåriga stöd som gått till fredsrörelsen har helt kapats. Förslag ligger ute om att förändra hela biståndet från grunden, och alla avtal med SIDA har rivits upp. Istället för oberoende, ideella organisationer vill regeringen öppna upp för att vinstdrivna storföretag ska förmedla svenskt bistånd. .

För de allra flesta är det inget som märks just nu. Men det som sker är en förändring av de demokratiska förutsättningarna i vårt samhälle.

När företag ges inflytande sätts ekonomiska intressen alltid framför miljö, fred och rättvisa. Vi lever i en tid där en procent av världens befolkning släpper ut lika mycket som den fattigaste hälften tillsammans. Klyftorna ökar. Samtidigt gör de största företagen ännu större vinster. Statliga stöd till ideella organisationer, folkbildning och nyhetsbyråer har till viss del kunnat kompensera för det enorma inflytande företagen har. Regeringens politik gör att förutsättningarna blir ännu mer ojämlika.

I maj publicerades två debattartiklar skrivna av våra ordförande i Expressen och Aftonbladet. De lyfter några av konsekvenserna regeringens politik har för samhället.

Expressen: “Nazister är hotet – inte Rebellmammor”

Efter att en rebellmamma förlorat sitt jobb på grund av fredlig klimatengagemang och statsministern utmålat rörelsen som “totalitära antidemokrater” initierade Jordens Vänner ett upprop till stöd för Rebellmammorna. I uppropet påpekar vi att det verkliga hotet mot demokratin kommer från militant nazism och SD:s trollfabrik. Detta upprop – som publicerades i Expressen 19 maj – skrevs under av sju andra miljöorganisationer.

Såhär skrev vi bland annat:

“Sveriges miljöorganisationer har i över 100 år organiserat människor för en bättre miljö. Vi arbetar utifrån demokratiska principer för klimat, natur och mänskliga rättigheter och tar avstånd från alla former av hot och våld. Detsamma gäller de nyare nätverken med andra former för engagemang, som Rebellmammorna – något Polisen själva konstaterat.

Vi är mycket oroade att fredligt miljöengagemang klassificeras som ett säkerhetsproblem. Detta är en del av en större utveckling, där civilsamhället får minskat utrymme – i Sverige och globalt.

FN:s särskilda rapportör har skarpt kritiserat den allt hårdare repressionen mot fredliga miljöaktivister. Samtidigt underminerar regeringen civilsamhället i Sverige, genom indragna stöd till allt från konsumentupplysning och internationellt utvecklingsarbete (”bistånd”) till studieförbund och folkhögskolor, aktivt exkluderande och förminskande från olika sammanhang där civilsamhället tidigare haft en självklar plats (som regeringens klimatmöte 2023 och energi- och miljöplan till EU 2024, som DN avslöjade 7/5) samt verbala attacker.

Inför EU-valet är problemen med desinformation, propaganda och trollfabriker (som Kalla Fakta avslöjade 6/5 och 14/5 att SD bedriver) större än på länge. Samtidigt utgör nazister ett direkt säkerhetshot. 

Det kräver kraftfulla politiska åtgärder för att värna demokratin. Regeringen måste därför stärka det oberoende, demokratiska civilsamhället – inte misstänkliggöra det.”

Läs hela artikeln här i Expressen och dela gärna vidare om du håller med. Här hittar du våra inlägg på Facebook eller Instagram.

Aftonbladet: “Nu måste EU stoppa Max ”hungerskog

Nyligen avslöjade Aftonbladet hur Max, och flera andra aktörer, köpt “klimatkompensation” i form av trädplantage i Uganda. Istället för klimatvinster har projekten bidragit till svält och fattigdom. Den 10 maj skrev Jordens Vänners ordförande Lovisa Johansson och Leo Rudberg tillsammans en debattartikel i protest mot MAX och andras greenwashande kolonialism:

“Tyvärr förespråkar vår nuvarande regering just klimatkompensation och andra ”lösningar” som i verkligheten varken leder till minskade utsläpp eller bättre villkor för människorna de säger sig gynna.

I en tid när regeringen vägrar ta ansvar för miljö och solidaritet blir det stundande EU-valet desto viktigare. I stället för greenwashing behöver vi verkliga klimatlösningar, såsom:

  • En helt ny handelspolitik där dagens handelsavtal, som främst gynnar de allra största företagen, ersätts med nya avtal som prioriterar mänskliga rättigheter och miljö genom att främja lokal matproduktion och global rättvisa. EU-parlamentet tog nyligen ett första viktigt steg genom att rösta för att lämna Energistadgefördraget (ECT) – ett avtal som ger makt till fossilindustrin på klimatets bekostnad. Johan Nissinen (då SD, nu Folklistan) var en av få som röstade för fortsatt makt till fossilindustrin.
  • Hårdare ansvar för storföretag såsom Max att kontrollera att de och deras underleverantörer respekterar miljö och lokalbefolkning utomlands. EU-parlamentet röstade precis ja till CSDDD-direktivet för due diligence, ett steg i rätt riktning trots SD och Folklistans försök att stoppa lagen i Bryssel och den svenska M/KD/L-regeringens motstånd i ministerrådet (Sverige var faktiskt det enda land som först röstade mot lagen).
  • Minskade utsläpp och ökat upptag av kol i marken, genom bland annat en radikal omställning av jordbruket för ekologisk matsuveränitet, strikt skydd av våra sista natur- och urskogar, bindande mål för alla våra utsläpp samt fullständig respekt för urfolks rättigheter till sina marker. Naturskyddsföreningens granskningar visar tydligt att de svenska partierna skiljer sig i flera av dessa frågor, både i agerande 2019–2024 och i vallöften.”

Läs hela artikeln här i Aftonbladet och dela gärna vidare om du håller med. Här hittar du våra inlägg på Facebook eller Instagram.

Vill du kämpa med oss?

Är du också ledsen, orolig och arg över Sveriges och Europas politiska utveckling? Vill du göra en insats för miljö, mänskliga rättigheter och global rättvisa? Varmt välkommen till Jordens Vänner! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Varje gåva gör skillnad

För att helt oberoende kunna granska makthavare i har Jordens Vänner inga företagssamarbeten. Nu gör det att vi drabbas särskilt hårt av regeringens politik. Ska vi kunna fortsätta vårt arbete behöver vi därför all hjälp vi kan få. Allt stöd är ovärderligt för att vi ska kunna fortsätta ta kampen mot exploatering, förtryck och katastrofer – tillsammans.