Att ha funktionen kvar utan att köpa designen

Du ska inte tänka att du lever eller gör fel. Eller att civilisationen som vi känner den kommer gå under. Tänk istället att vi står inför en stor utmaning, men att systemet inte måste förstöras, utan bara ”tveakas”, eller hackas om, inifrån.
– Cirkulär ekonomi vänder på begreppen, och gör inte samma analys som Omställningsrörelsen gör, säger Tobias Jansson som arbetar med att sprida begreppet cirkulär ekonomi i Sverige.
Text & foto: Eva Lindholm
 

En bred bakgrund inom kommunikationsområdet i kombination med intresse för klimatfrågan ledde till att Tobias Jansson var med och grundade livsstilsmagasinet Camino 2007. Han menar att individens möjligheter att göra bättre och smartare val fortfarande har relevans, men att Camino aldrig kan nå den kritiska massa som krävs för en verklig omställning.
– Att göra bättre val kostar mer i pengar men också i tid, och när man till exempel ser den växande medelklassen i Asien och deras konsumtionshunger, då vet man att det inte är såhär vi ställer om på en global skala.
Första gången Tobias Jansson läste en av grundböckerna i cirkulär ekonomi, William McDonoughs Cradle to cradle, fick han positiva kickar av synsättet, och kände direkt att han ville veta mer om idéerna. Han gick med i det svenska nätverket cradlenet.se bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter och eko-strateger.
– Men jag är ju inte ingenjör eller ekonom utan jag vill sprida ordet, genom att blogga, skriva artiklar och hålla föreläsningar.
Cirkulär ekonomi bygger på idén att det visst är möjligt att leva i samspel med naturen utan att nödvändigtvis behöva försaka vår nutida livsstil. Tobias Jansson exemplifierar med att i det vi kallar naturen finns industrialiserade samhällen (myrstackar) där individer utför diversifierade arbetsuppgifter, men utan att skapa giftiga utsläpp och mängder av avfall.
– Vi har ett designproblem, istället för traditionellt miljöarbete som utgår ifrån skademinimering måste vi börja om från noll, ”being less bad is no good”.
 
Designproblemet ska bland annat lösas genom att använda sunda material från start, som inte genererar giftiga utsläpp eller avfall, cradle to cradle betyder ju vagga till vagga, allt ska vara ok hela vägen, cirkeln ska kunna slutas. Men är det verkligen möjligt?
– Detta är ju en vision som kommer ta 100-tals år att förverkliga, under 300 år har vi använt usla material och uppfunnit grejor som släpper ut skit. Men bara sista året har medvetenheten ökat enormt och allt fler ser cirkulär ekonomi som en lösning.
 
En av cirkulär ekonomis främsta förespråkare är brittiska Ellen MacArthur, som startat Ellen MacArthur Foundation för att få igång processer hos stora företag. I takt med de ökade kostnaderna för råvaror är nya synsätt lättare att välkomna. Inom initiativet Circular economy 100 finns till exempel H & M, Coca-cola, Philips och Renault. Tanken är att de tillsammans med Ellen Mac Arthur Foundation och managementbolaget McKinsey gemensamt ska hitta och dela med sig av de bästa lösningarna och bygga in cirkulär ekonomi inom företagen.
– Cirkulär ekonomi är inte konsumentdrivet utan bygger på affärsnytta, jag är säker på att inom 5 år kommer alla som håller på med affärsutveckling tänka i dessa banor. Philips utforskar exempelvis möjligheterna att sälja ljus istället för armaturer, det är funktionen och inte produkten som är det viktiga.
Under det senaste året har Tobias Jansson åkt landet runt och pratat om cirkulär ekonomi, och nu börjar det röra på sig menar han.
– Intresset är jättestort och det vi behöver nu är fler ingenjörer, designers, arkitekter och affärsfolk som uppfinner nya energismarta grejor, hälsosamma material och innovativa affärsmodeller.
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 4, 2013
CIRKULÄR EKONOMI
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används istället för de linjära processer som hittills har varit dominerande.
Cirkulär ekonomi tar bland annat sin inspiration ifrån Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.  Cirkulär ekonomi utgår ifrån naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan produkterna ska kunna återanvändas i någon form. Biologiskt material ska komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas. Att sälja funktionen snarare än en produkt är ett annat sätt att minska avfallet, då kunderna delar eller hyr produkten.
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top