Jordens Vänner och Göteborgs Stads miljöförvaltning ingår avtal om idéburet offentligt partnerskap

Pressmeddelande 2014-11-06 Jordens Vänner och Göteborgs Stads miljöförvaltning har ingått ett avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP. Partnerskapet är en del av att skapa ett långsiktigt hållbart Göteborg och engagera…
Läs mer »

Skogens Väktare

Artikeln först publicerad i Miljötidningen nr 1 2014. Amazonas ursprungsfolk är skogens väktare och den moderna tidens högteknologiska naturfolk. FN beräknar att det internationellt finns sammanlagt ca 370 miljoner ursprungsfolk.…
Läs mer »

Lokala årsmöten

Inför Jordens Vänners årsmöte den 12-13 april, i Göteborg kommer våra lokalföreningar ha sina årsmöten.  Genom lokalgruppen kan du tillsammans med andra på din ort  jobba med lokala miljöfrågor eller…
Läs mer »