digital redaktion

Bli changemaker

Det är dags att agera – kom och var en del av den generationen som skapar samhällsförändring och kräver en värld som sätter människor och rättvisa först! Projektet Changemakers – Vår väg till klimaträttvisa är en ny ungdomsrörelse där vi lär oss mer om klimatfrågan kopplad till social rättvisa och där vi visar makthavare att …

Bli changemaker Read More »

Personuppgiftspolicy

8.7 Personuppgiftspolicy Hantering av personuppgifter Jordens Vänner värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram denna policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen och har som syfte …

Personuppgiftspolicy Read More »

En demokratisk seger: Preem drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad

Det är med stor glädje som Jordens Vänner tar emot Preems besked att dra tillbaka sin ansökan om att utöka sin raffinering av fossila bränslen och därmed öka sina utsläpp av växthusgaser. Det här har varit en långt gående kamp för Jordens Vänner, miljörörelsen och tusentals aktivister. Det säger Jordens Vänners ordförande, Mikael Sundström, om …

En demokratisk seger: Preem drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad Read More »

Pressmeddelande: Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad

Glädjande besked från Preem Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad Publicerad: 28 September 2020 13:33 Det är med stor glädje som Jordens Vänner tar emot Preems besked att dra tillbaka sin ansökan om att utöka sin raffinering av fossila bränslen och därmed öka sina utsläpp av växthusgaser. Det här har varit en långt gående kamp …

Pressmeddelande: Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad Read More »

Pressmeddelande: Sveaskog vinner Greenwashpriset 2020

Pressmeddelande 2020-09-27 Sveaskog får anti-priset Svenska Greenwashpriset 2020 Det statliga skogsbolaget Sveaskog får den negativa miljöutmärkelsen Svenska Greenwashpriset 2020. Det stod klart när Jordens Vänner under söndagen, för tionde året i rad delade ut utmärkelsen. Svenska Greenwashpriset delas ut till samhällsaktörer som genom vilseledande miljöbudskap har försökt att ge sig själva  en överdrivet grön image.2020 …

Pressmeddelande: Sveaskog vinner Greenwashpriset 2020 Read More »

Fem åtgärder för att bekämpa avskogningskrisen i Amazonas

Regnskog motsvarande tre Göteborg förstördes i brasilianska Amazonas under årets första fyra månader. Ett nytt alarmerande rekord i avskogning,  samtidigt som pandemin nu sprider sig över kontinenten. När omgivningens fokus ligger på covid-19, har skövlarna större möjligheter än någonsin att ostört härja. Utöver detta håller EU på att ingå ett nytt handelsavtal med Mercosur-länderna (Brasilien, …

Fem åtgärder för att bekämpa avskogningskrisen i Amazonas Read More »

EU – Mercosur: hot mot mänskliga rättigheter och klimatet

Jordens Vänner överlämnade i fredags synpunkter till Kommerskollegium på det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur. I oktober tar regeringen beslut om Sverige ska ställa sig bakom avtalet som syftar till att underlätta handel mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Tillsammans med miljö- och människorättsorganisationer i både Europa och Sydamerika är Jordens Vänner …

EU – Mercosur: hot mot mänskliga rättigheter och klimatet Read More »

Scroll to Top