digital redaktion

TTIP-avtalet bör läggas på hyllan, inte påskyndas

EU:s och USA:s förhandlingsansvariga säger sig efter den tolfte förhandlingsrundan ha ambitionen att tidigarelägga det avslutande arbetet med handelsavtalet TTIP. Detta för att slippa förhålla sig till vad som händer när Barack Obama inte längre är president i USA. – Desperata försök att intensifiera förhandlingarna kan inte dölja sanningen: TTIP-avtalet är illa ute. Cecilia Malmström …

TTIP-avtalet bör läggas på hyllan, inte påskyndas Read More »

Rättigheter, territorier och tät djungel

”Jag har på plats fått se hur man arbetar i praktiken med de utvecklingsfrågor jag bara har läst om i teorin tidigare. Exempelvis så har jag fått se hur man kan kombinera miljö och sociala frågor i arbetet, hur man arbetar med att bidra till egenmakt och självbestämmande i lokalsamhällena där organisationen är verksam. Jag …

Rättigheter, territorier och tät djungel Read More »

Vem bestämmer över trafiken? Läs Jordens Vänners trafikskrift

Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka. Trots …

Vem bestämmer över trafiken? Läs Jordens Vänners trafikskrift Read More »

Scroll to Top