Organisering under väpnad konflikt

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr. 2 2014.
AltropicoDet betyder en tillvaro fylld av hotbilder där den colombianska militären, högermilisens paramilitära grupper och FARC- gerillan kämpar om kontrollen i regionen. Detta leder till många offer på AWA-folkets territorium, även om de inte deltar som stridande part i konflikten.
För att ytterligare komplicera bilden finns omfattande coca odlingar som bekämpas från luften med växtgifter i det USA-stödda ”War on Drugs”-programmet.
Sammantaget betyder det att odlingar och vattendrag förgiftas och försörjningen hotas i byarna. Många familjer tvingas då på flykt till uppsamlingsläger för internflyktingar på obestämd tid.
Awafolket behöver externt stöd till organisering och samarbete mellan de egna organisationerna Camawari och Unipa. De tvingas formulera krav och utöva påtryckningar för att regeringen ska ta ansvar för säkerhetsläget och Awafolkets livsmedelsförsörjning så länge den väpnade konflikten pågår.
Jordens Vänners samarbetsorganisation Altropico ger stöd och bistånd till Awafolket och organiserar bilaterala möten mellan Awafolken i Colombia och Ecuador. Detta för att stärka samarbetet mellan folken och öka stödet till byarna i konfliktzonen.
Text: Bosse Johansson
Genom ett gåvobevis från Jordens Vänner kan du stödja Altropoicos verksamhet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top