Awa-folket i konflikternas Colombia

Rosalba Pai, president för organisationen Unipa, visar upp skylten som markerar gränsen för Awa-folkets territorium. Det finns stora förhoppningar på många håll, om att ett nytt vapenstillestånd ska leda till att en fredsuppgörelse kan vara på väg mellan regeringen och Farc-gerillan. Detta efter 3 års förhandlingar i Havanna. Awa-folket, ett ursprungsfolk i regionen, har liksom andra småbönder varit förlorarna som kommit i kläm mellan de stridande parterna i konflikten. Många familjer har fått ta sig till uppsamlingslägren för flyktingar och man uppskattar antalet internflyktingar i Colombia till ungefär 5 miljoner.
Ännu märks inga konkreta resultat av fredsförhandlingarna i Narinoprovinsen i gränstrakterna mot Ecuador, där Awafolkets territorium är beläget, trängda mellan den colombianska armén, Farc-gerillan och högermilisen. Stridigheterna drabbar civilbefolkningen hårt. Förutom risken att hamna i skottlinjen så sprids minor omkring bosättningarna, vilket gör det riskfyllt att vandra längs stigarna och odlingarna. Dessutom finns kokaodlingar i området och därmed också hela drogproblematiken.
Rosalba Pai är presidenta i Unipa, en av Awafolkets organisationer, sedan många år tillbaka. Hon säger att flygbesprutningarna fortsätter som tidigare och förgiftar odlingar och vattendrag. Det besprutas urskillningslöst och inte enbart över kokaodlingarna. ”War on drugs”, som det USA-finansierade projektet heter, har trots många års verksamhet bara lyckats förgifta omgivningarna och förflytta kokaodlingarna till ständigt nya trakter – något som också medför nya skogsavverkningar.
Regeringen har visserligen lovat nyligen, att förbjuda besprutningarna som anses vara cancerframkallande, men ännu har inget hänt så det återstår att se vad löftet är värt. Man kan nog förvänta sig att det finns synpunkter från amerikanskt håll då ”War on Drugs” officiellt varit slagskeppet i drogbekämpningen, som annars ska utföras av colombianska armésoldater som får rycka upp kokaplantorna för hand. Det är inte otänkbart att detta kommer att skapa nya konflikter mellan olika intressenter. Awafolket har själva ingen tradition av kokaodling men i regionen är det numera den säkraste investeringen för småbönder. Både FARC-gerillan och högermilisen sägs vara inblandade i kokahanteringen som är en säker inkomstkälla, så drogproblematiken lär fortsätta framöver.
Klämda mellan sköldarna är situationen för Awa-folket på många håll kritisk, liksom för småbönderna i trakten. Lägren med internflyktingar fortsätter att fyllas på. Trycket på den närbelägna gränsregionen mot Ecuador ökar och det befaras att situationen kommer att förvärras.
Rosalba Pai blickar ut över floden som markerar gränsen mot Ecuador. Förhoppningen är naturligtvis att internflyktingarna ska kunna återvända till sina hemtrakter efter en eventuell fredsuppgörelse och ett slut på våldet. Men det är långt ifrån alla som tror på en sådan utveckling. Vincente Revelo som arbetar för ADC, en ideell organisation i regionen, tror liksom många andra att våldet bara tar sig nya former. Nämligen att en ”banditismo” utvecklas, där lokala väpnade grupper kommer att ägna sig åt kriminell verksamhet som väpnade rån, kidnappningar och kokahandel. Man fruktar att det blir en omöjlig uppgift att avväpna alla dessa förband på order uppifrån. Våldskulturen är så djupt rotad, och ingen vet hur en återgång till ett civilt liv ska gå till för ungdomar som ofta är tvångsrekryterade och som saknar en ordnad tillvaro att gå tillbaka till.
Ett annat stort problem är den landgrabbing som pågått när befolkningen drivits på flykt och småbrukarnas jordar tagits över av andra ekonomiska intressen. Monokulturer av palmolja och andra exportgrödor tar över i avfolkade trakter och det nya frihandelsavtalet med USA driver på den utvecklingen. Visserligen har man i fredsförhandlingarna kommit överens om en jordreform, men ligger det i regeringens makt och intresse att återbörda småböndernas jordar för att möjliggöra en återflytt? Finns ens den politiska viljan?
En eventuell vapenvila, och ett fredsavtal, är förmodligen bara början på en väg tillbaka till en återuppbyggnad av det civila samhället och respekt för mänskliga rättigheter under internationell övervakning.
Jordens Vänner har sedan många år tillbaka givit ekonomiskt stöd till Awa-folket i Colombia och i Ecuador förmedlat genom Altropico, en ideell organisation med sin bas i Ecuador. Vi arbetar tillsammans med stöd för att stärka Awa-folkets organisationer och aktiviteter (Unipa och Camawari i Colombia, och FCAE i Ecuador), samt för att stötta idén om ”Gran Familia Awa” – ett binationellt projektsamarbete över nationsgränserna, i syfte att främja det rättighetsbaserade arbetet gentemot ansvariga myndigheter.
Du kan vara med och stödja ursprungsfolkens rättigheter i Amazonas. Bidra med en gåva till Jordens Vänners stöd till Altropico genom att klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top