Bakom kulisserna: Jordens Vänners utskott, Ellie Cijvat

Andra delen i Miljötidningens serie “Bakom kulisserna” handlar om Jordens Vänners utskott. Jordens Vänner har förnärvarande åtta olika utskott, som arbetar med en rad olika sakfrågor som på olika sätt är viktiga för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle.
Ellie Cijvat, som satt i Jordens Vänners styrelse 2002-2010 varav tre år som ordförande, är aktiv i fem av Jordens Vänners åtta utskott (varav sammankallande i tre), och dessutom tillbaka i styrelsen som styrelsesuppleant sedan årsmötet i april. Miljötidningen lät henne förklara hur det hela funkar.
Ellie Cijvat 42 år
Yrke: Lektor på universitet i Växjö.
Bor: Växjö och Malmö.
Intressen: Lyssna på musik, läsa böcker, åka skateboard.
 
 
Vill du börja med att berätta vad ett utskott är, egentligen.
– Jadå. Ett utskott är en grupp medlemmar i Jordens Vänner som ansvarar för och sysslar med en speciell och avgränsad sakfråga. Vi försöker påverka tillsammans i en viss fråga kan man säga.
Hur startar man ett utskott?
– Om man är några stycken som är intresserade av en fråga och tycker att den är viktig så börjar man med att prata ihop sig. Sedan presenterar man idén på Jordens Vänners årsmöte. Då är det upp till styrelsen att konstituera utskottet, ofta görs det direkt efter mötet. Då skrivs det en lista med namn i protokoll. Efter det ingår man i ett utskott och blir samtidigt förtroendevald, det är man när man ingår i ett utskott.
Hur ser arbetet i ett utskott ut?
– Det ser lite olika ut beroende på vilket utskott det handlar om. Det kan vara allt från möten på miljödepartementet till lobbying, konferenser, demonstrationer och aktioner.
Hur ofta man träffas ett utskott?
– Vissa ses lite mer sällan, andra lite oftare. Bondeutskottet träffas under en hel helg och hinner då prata väldigt mycket. Annars träffas man oftast lite kortare, kanske i samband med årsmötet eller så. Resten sköts via e-mail. Det är vanligare. Jag skulle gärna se att utskotten träffades oftare för att prata faktiskt. Men det är svårt eftersom vi ofta bor på olika ställen i landet.
Och hur mycket arbetar de som sitter i ett utskott, ungefär?
– Det är väldigt olika hur mycket tid man lägger ner. Det är några kvällar i veckan för vissa och för andra några gånger i månaden.
Du är ju med i fem av åtta utskott. Hur tycker du att det fungerar?
– Ibland blir det lite mycket med det kan också ge mycket energi. Fördelen med att vara med i flera utskott är att det är lättare att samarbeta eftersom jag vet vad som pågår i de olika utskotten.
Är du lika aktiv i alla utskott?
– Jag är faktiskt ganska aktiv i de flesta utskotten. Det är lättare när man har gjort det ett par år, då går det ganska snabbt.
 
Text: Mikaela Nordin
 
Fakta Jordens Vänners utskott
Utskotten kan arbeta med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer. Det mesta av arbetet i utskotten kan knytas till något av de projekt som Jordens Vänner driver, och utöver det ideella utskottsarbetet, finns i flera av utskotten anställda som är delaktiga i utskotten som en del av sin tjänst. Även flera av Jordens Vänners styrelseledamöter är med i utskotten. Totalt återfinns 17 män och 11 kvinnor i utskotten idag, varav ett flertal personer sitter i fler än ett utskott.
För att gå med i ett utskott kontakta sammankallande direkt via e-post eller hör av dig till organisationssekreterare Anna Danielsson (anna.danielsson@jordensvanner.se).
EU-utskottet: Tord Björk (tord.bjork@jordensvanner.se), Sven-Erik Sjöstrand, Ellie Cijvat
Trafikutskottet: Mattias Nilsson (mattias.nilsson@jordensvanner.se), Ian Fiddies, Ulf Flodin, Lars Igeland
Klimat-utskottet: Ellie Cijvat (ellie.cijvat@jordensvanner.se), Tord Björk, Lars Igeland, Ida Nilsson, Anna Danielsson
Hållbart skogsbruk/Svensk skog: Carl-Gustaf Lundgren(carl-gustaf.lundgren@jordensvanner.se), Klas Ancker, Nils Fagerberg, Otto Pile
Bonde- och ursprungsfolksutskottet: Ellie Cijvat (ellie.cijvat@jordensvanner.se), Eddie Olsson, Lennart Kjörling, Charly Hultén, Dag Fredriksson, Emil Schön, Karin Didring, Lars Igeland, Sanna Volny
Regnskogsutskottet: Bosse Johansson, Hans Juto, Ellie Cijvat
Energiutskottet: Gunilla Meurling (Gunilla.meurling@jordensvanner.se), Miles Goldstick, Sven- Erik Sjöstrand, Eva Hallström, Eva Linderoth
Gruvdrift- och uranbrytningsutskottet: Ellie Cijvat (ellie.cijvat@jordensvanner.se), Mattias Nilsson, Lars Igeland, Birgitta Hedström, Dag Fredriksson
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 3, 2013.
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top