Pressmeddelande: Bakslag i Paris

Oron är stor bland miljö- och solidaritetsaktiva i Paris inför sista dagens klimatförhandlingar.
– Både årtalen och procentsatserna för utsläppsminskningen har tagits bort och utan dem är ett avtal inte värt mycket, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner. Häromdagen fanns 1,5-gradersmålet med som en möjlighet i förhandlingarna, nu har det förvandlats till ett vagt löfte om en framtida utredning. Nuvarande tvågradersmål hotar livsbetingelserna för hundratals miljoner människor i särskilt utsatta länder.
Andra allvarliga försämringar i förhandlingstexten är att hänvisningarna till mänskliga rättigheter har flyttats till en icke bindande del av dokumentet. Detta skedde på den mänskliga rättighetsdagen. Norge, USA och EU har varit pådrivande att ta bort detta.
Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Fältbiologerna, förortsbor vid den planerade Förbifart Stockholm och andra grupper genomförde en spontan manifestation på fredagsförmiddagen. De framförde kritiska frågor till den svenska delegationen:
• Är Sverige liksom bland andra Tyskland och Frankrike och över 100 länder i Syd beredd att skriva in temperaturmålet 1,5 grader?
• Är Sverige berett att skriva på folkrörelsernas krav på stopp för ny kolbrytning och oljeexploatering? Sverige kan se till att Vattenfalls kolgruvor i Tyskland aldrig öppnas.
• Vad gäller utkastet som ligger nu, så står kompenseringsmekanismen Loss and Damage kvar men är ytterst vagt formulerad. Kompensation och juridiskt ansvar utesluts redan från början.
– Det finns ingen ökad ambition för de närmaste åren, och kontrollstationen för de frivilliga åtagandena ligger åtta år framåt i tiden. Detta är mycket oroväckande och negativt, säger Ellie Cijvat.
Frågor kan riktas till:
Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, 073-7782242.
Stöd Jordens Vänners för miljö och solidaritet här.

Scroll to Top