Bankgemenskap och ledarskapsskola för unga

Konkreta insatser för jämställdhet, fred och miljö, så sammanfattar Altropicos ledare Jaime Levy organisationens arbete. Svenska Jordens Vänner är den största externa finansiären och samlar varje år in omkring en kvarts miljon till Altropico.
Miljötidningen fick en pratstund med Jaime Levy om vad som faktiskt görs i Jordens Vänners regnskogsprojekt i Ecuador och Colombia. 
Text: Mikaela Nordin & Eva Lindholm Foto: Altropico
 

 
Hur arbetar ni med jämställdhet?
Alla våra aktiviteter lyfter fram jämställdhet. Men i vissa är det tydligare än i andra, i vår ledarskapsskola för unga till exempel. Vi bedriver nio ekologiska ungdomsgrupper i nordvästra Ecuador, där unga människor från olika ursprungsfolk, som awa, pasto, chachi, epera, sapara, samt afroamerikanska grupper deltar. Ungdomar deltar även i den bankgemenskap som vi byggt upp och i flera av våra andra hållbara produktionsprojekt. Det här är möjligen det viktigaste jobbet vi gör, då det hjälper ungdomarna och deras organisationer att hitta sätt att själva lösa sina problem och på sikt att arbeta självständigt mot en bättre och mer rättvis framtid.
Och de konkreta insatserna för fred?
Dels genom ledarskapsskolan och genom att stötta utbyten mellan de olika etniska grupperna vi arbetar med. Att bara kunna träffas och prata igenom situationen bidrar i sig till ett stabilare samhällsklimat, som man sedan kan bygga vidare på och då ta upp svårare frågor som konflikter om lokal mark, och markanvändning i ett större perspektiv. Vi stöttar även Chiles Mataje Life Corredor där alla de etniska grupperna i nordvästra Colombia samarbetar. Altropico har också ett liknande initiativ i sydvästra Colombia där pastos, awa och afroamerikanerna samarbetar till exempel genom ett gemensamt banksystem och via det lär sig mer om varandra, för att förstå varandra bättre.
 
Var kommer miljön in?
Precis som med våra insatser för social hållbarhet, jämställdhet och fred, finns miljöarbetet med i allt vi gör. Men ett exempel är vårt nära samarbete med ungdomar och lärare där ekologisk skötsel, hållbart brukande, av stora landområden, är en central del. Utmaningen är att visa att ett (jord)brukande där hänsyn tas till bevarande av livsmiljöer för djur, hållbar avfallshantering, återbeskogning och fågelskådning ger så mycket mer än bara lön för dagen.
När det gäller hållbart jordbruk och produktion kan vi också bidra med finansiella resurser för inköp av frön och material och viss hjälp att nå ut på marknader med deras varor. Detta initiativ gäller även för småskaliga företagsgemenskaper som sylt och gelé-produktion, klädproduktion, fiskekooperativ och bankgemenskapen jag nämnt tidigare. Det gemensamma banksystemet är väldigt viktigt då det ger tillgång till kredit för familjer som vanligtvis inte skulle ha möjlighet att få någon kredit alls.
Beroende på varje enskild grupps behov kan vi även skräddarsy utbildningsprogram efter behov, och exempelvis hjälpa de grupper som vill ansöka om att komma in i miljöministeriets skogspartner-program. Ett program där de sedan kan få finansiella incitament för att behålla sina naturliga skogar.
När det gäller de områden som redan klassats som skyddade så är de ofta inte märkta ute i skogen, då kan Altropico gå in med GPS och identifiera var gränserna går, och sedan tillsammans med miljöministeriet markera ut området. Men det är ofta mycket svårt för regeringen att kontrollera dessa områden och det är ständiga problem med invasioner.
Därför är det viktigaste, och det vi huvudsakligen gör, att arbeta med de närliggande samhällena så de förstår vikten av denna skog och dessa områden för sitt eget välmående och framtid.
Altropico har under åren hjälpt många inhemska organisationer för ursprungs- och jordbruksfolk (campesino-folk) att skapas och/eller förbättras med målet att de själva ska kunna sköta sin utveckling och sin framtid. Vi har även bidragit till att skapa många skyddade skogsområden vilka ger, både i nuläget och i framtiden, finansiell stabilitet i samhällen och direkt hjälper till att behålla den biologiska mångfalden.
 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
Jag reser en hel del och träffar folk ute i regionerna, mest i Ecuador men även i Colombia. Under en dag på kontoret i Quito så brukar jag gå igenom och diskutera aktiviteter med vår ansvariga samordnare och planera genomförandet av olika aktiviteter med andra anställda. Vanligtvis träffar jag även ekonomidirektören för att diskutera olika pågående projekt och olika budgetfrågor. Jag deltar regelbundet i möten med olika organisationer och myndigheter som vi samarbetar med.
Det ligger även under mitt ansvar att kommunicera med våra donatorer, som Jordens Vänner till exempel. Nästan allt jag nämnt här ovan stöds av Jordens Vänner och är möjligt att utföra tack vare ert bidrag till vår verksamhet.
Jag tycker att Jordens Vänners medlemmar borde känna sig stolta över att stötta Altropicos arbete. Vårt etiska motto är: ljug inte, stjäl inte, var inte lat – baserat på ett gammalt inca-ordspråk. Altropico har ett utmärkt team av hängivna professionella anställda som ser till att svara upp till alla de behov människor och miljö har i den här mångfaldsregionen, som nu utmanas av exploaterande timmer- och gruvdriftsföretag.
 
Text: Mikaela Nordin & Eva Lindholm
Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 4, 2013
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top