Bensinskatten är effektiv och rättvis

I klimatdebatten har ett tungt argument mot bensinskatt varit att det slår hårdare mot låginkomsttagare. Men det har till stor del handlat om spekulationer. Nu har 35 forskare gjort en studie i 25 länder som visar att högre bensinskatt inte alls slår hårdast mot de fattigaste.
 
 
Foto: Markus Solberg/Flickr

 
– Bensinbeskattning är en effektiv klimatpolitik och har inte någon oproportionerligt negativ effekt på fattiga människor. Mäktiga lobbyister har motarbetat höjningar av bensinskatten och fått människor att tro att en sådan klimatpolitik framförallt skulle drabba de fattiga. Våra forskningsresultat motsäger detta, och särskilt tydligt är det i utvecklingsländer, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och Lead author för FN:s klimatpanels (IPCC) arbetsgrupp om Mitigation of climate change.
Enligt studien med det långa namnet, Bränsleskatter och de fattiga – fördelningseffekter av bensinskatter och deras konsekvenser för klimatpolitiken, är det istället medel och höginkomsttagare som får betala störst del av sin inkomst vid en höjd bensinskatt.
Bland annat ingår Kina, Indien, Indonesien, USA och flera länder i Latinamerika, Afrika och Europa. I fattigare länder är bensin en lyxprodukt och drabbar uppenbart de rikaste. I länder som Sverige klassas skattens effekt som neutral av forskarna. Låginkomsttagare får betala något lite mer än medel och höginkomsttagare. Medan de allra fattigaste inte har råd med bil och i stället lägger stora summor på avgifter i kollektivtrafiken.
I ett fåtal länder, framför allt USA, med sitt utpräglade bilberoende även för fattiga, slår bensinskatt något hårdare mot fattiga.
Bensinskatt är en av de allra mest effektiva åtgärderna mot klimatförändringarna. För att fattiga ska drabbas hårdast krävs alltså att samhället i likhet med USA är helt anpassade för bilen. Men i samhällen där bilen inte tagit över hela det offentliga transportnätet är bensinskatten progressiv eller neutral.
– Högre bensinskatt är en effektiv klimatpolitik för att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar från transportsektorn och exemplifierar samtidigt dessa rättviseaspekter, säger Thomas Sterner.
Enligt forskarna står transportsektorn för omkring 25 procent av de globala utsläppen av fossilt koldioxid.
Emil Schön

 Miljötidningen på Twitter: @Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top