Bevarande av Pyttebroområdet, ett positivt exempel på lokal miljökamp

Pyttebroområdet Ängelholm Karin StenholmJordens Vänners stödde Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms Oaser i den lyckade kampen för att rädda det natursköna Pyttebroområdet och Pyttebron i Ängelholm. Alliansen som styrde i Ängelholm hade tänkt dra en bilväg tvärs genom området och riva den gamla bron.
Det blev en kommunal folkomröstning en kall och blåsig vinterdag. De som var mot trafikleden och ville bevara Pyttebroområdet vann stort, men valdeltagandet var lågt. Alliansen struntade i resultatet av folkomröstningen och tog beslut om att en detaljplan för vägen skulle göras.
Jordens Vänner på riksnivå gav därför Karin Stenholm, ordförande i Föreningen Rädda Pyttebroområdet i Ängelholm och också medlem i Jordens Vänner, fullmakt att i denna fråga överklaga detaljplanen för Jordens Vänners räkning. Ulf Flodin från Jordens Vänner Trafikutskottet och Stig Broqvist hjälpte till att granska skrivning.
Jordens Vänner, Föreningen Rädda Pyttebroområdet och ett antal ängelholmare överklagade detaljplanen till Länsstyrelsen sommaren 2014. I kommunvalet i september var Pyttebroområdet en viktig valfråga och bidrog sannolikt till att alliansen förlorade sin majoritet. I slutet av september upphävde Länsstyrelsen detaljplanen för bilvägen. Kommunen hade kunnat överklaga det beslutet till Mark- och miljödomstolen, men eftersom det inte fanns någon politisk majoritet för vägbygget längre gjordes inte det.
Pyttebroområdet räddades därför genom valet och det opinionsarbete som Föreningen Rädda Pyttebroområdet har bedrivit. Samt genom den överklagan som bland annat Jordens Vänner gjorde. Segern är ett positivt exempel på det går att stoppa politiska beslut som hotar värdefulla miljövärden.
Miljöförbundet Jordens Vänner Helsingborg som också deltog i kampen mot bygget kommer hålla ett möte om striden om Pyttebroområdet. Torsdagen 12 februari kl. 18.30. i Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71, Helsingborg. Inleder gör Karin Stenholm, ordförande i Föreningen Rädda Pyttebroområdet i Ängelholm.
Foto: Karin Stenholm
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top