Utställningen Ekot från regnskogen – rättigheter och resurser i Sydamerika beskriver det ständiga hotet om exploateringar och inkräktande mot regnskogen och dess befolkning i Brasilien. Regnskogsutställningen beskriver Jordens Vänners lokala samarbete med Kanindé för att skydda regnskogen och dess invånare. Genom detta samarbete är Jordens Vänner den enda svenska organisationen som arbetar på gräsrotsnivå med skyddet av regnskog i Brasilien.

Utställningen finns för tillfället på Ekocentrum i Göteborg som en del av Sveriges största permanenta utställning om hållbarhet och miljö.

Läs mer om Jordens Vänners regnskogsprojekt som även bedrivs i Colombia och Ecuador.

Bidra till Jordens Vänners skydd av regnskog här