Binding Treaty
Idag finns över 3400 internationella lagar och avtal som skyddar transnationella företags investeringar men inte en enda som skyddar miljö och mänskliga rättigheter från företags övergrepp. Tillsammans med över 250 andra organisationer från hela världen kämpar vi för ett bindande FN-fördrag som håller transnationella företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter.
Binding Treaty

Ett system av och för transnationella företag

Transnationella företag står i centrum i dagens kapitalistiska, rasistiska och patriarkala världsordning. Kol- och oljeföretag deltar på FN:s klimattoppmöten och har lobbyister på plats under internationella förhandlingar. Genom institutioner som Världsbanken och World Trade Organization (WTO) ges samma företag möjlighet att bestämma spelreglerna både gällande handel och demokrati. Idag är internationella lagar och ramverk är byggda på premissen att företag har rättigheter, inte skyldigheter. Det gör det möjligt för samma företag att kränka mänskliga rättigheter och miljö – utan att kunna ställas inför rätta.

När vi problematiserar företagsmakt pratar vi alltså både om enskilda “dåliga” företag och om de strukturer som sätter företag framför mänskliga rättigheter.

Global Campaign

Genom Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity – ett internationellt nätverk av småbrukarrörelser, feministiska grupper, urfolkskoalitioner och organisationer för miljö, rättvisa och fred, kämpar Jordens Vänner för ett bindande FN-fördrag som tvingar företag att ta ansvar och som ger människor som utsatts för övergrepp rätt till kompensation. Vi deltar på FN-förhandlingar och arbetar nationellt och regionalt för att få politiker att ställa sig bakom fördraget. Ett bindande FN-fördrag skulle göra det möjligt att ställa företag till svars när de kränker mänskliga rättigheter, vare sig det sker i den egna verksamheten eller längre ner i produktionskedjan. 

Läs mer:

Vill du vara med?

  • Gå med i vår företagsmaktsgrupp. Skicka ett mail till foretagsmakt@jordensvanner.se för mer information! Du kan välja att engagera dig tillsammans med andra eller bara lära dig mer genom att hänga med i tråden. Absolut inga förkunskaper krävs.