Biologiskt mångfald i Europa behöver mer ekonomiskt stöd

Tre år efter de internationella överenskommelserna för att stoppa förlusten av biologiskt mångfald är Europas biologiska mångfald fortfarande hotat, varnar Friends of the Earth Europe. Förhandlare möttes under förra veckan i Montreal, Kanada, för att bedöma framstegen för att hejda den globala förlusten av biologiskt mångfald, och för att uppnå internationella mål för biologiskt mångfald.
 

En omfattande studie, som bygger på publicerade rapporter och nationella ministerier från 18 europeiska länder, som släpptes den 15 oktober av Friends of the Earth Europe och CEE-web, visar att snabba åtgärder behövs om Europa ska kunna uppnå sitt mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2020.
Finansieringen för den biologiska mångfalden har avstannat och Friends of the Earth Europe vill att stater ska fördubbla sina utgifter till år 2015, vilket var överenskommelsen vid internationella biologisk mångfaldsamtalen i Hyderabad förra året.
Friedrick Wulf, talesman för biologisk mångfald på Friends of the Earth Europe, säger: “Biologisk mångfald i Europa är underfinansierad och hotad. Europeiska regeringar fortsätter skadliga subventioner och är ovilliga att agera för att rädda den biologiska mångfalden.”
Subventioner är fortfarande förödande för den biologiska mångfalden i Europa, enligt organisationen, trots internationella överenskommelser om att de ska fasas ut, eller omdirigeras till stödjande subventioner för biologiskt mångfald. Bara fem länder i Europa har börjat bedöma typen och mängden av dessa subventioner som är skadliga för den biologiska mångfalden. Ingen har agerat.
Den europeiska skogsbrukssektorn är också på efterkälken, med endast Estland som har en hälsosam nivå av ostörda skogar, nästan hälften av landets skogar. Ostörd skog är viktig för känsliga djur som tjäder eller arter som lever av stora träd och död ved, som hackspettar, fladdermöss, skalbaggar och svampar.
Skyddade områden för att bevara den biologiska mångfalden är också under press då största delen av Europa har ogynnsamma förhållanden. Finansiering som är avgörande för förvaltning och skydd av dessa platser saknas i de flesta länder, trots etablerade nätverk som Natura 200 och Emerald-nätverket.
Friends of the Earth Europe uppmanar länder att utöka finansiering och åtgärder för biologiskt mångfald – för att bevara förhoppningarna om att uppfylla för biologisk mångfald år 2020 och hejda förlusten av biologisk mångfald.
 
Läs originalartikeln på Friends of the earth Europes hemsida
 
Översättning: Madeleine Sturelind
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top