Brev till FN: Ett rop på hjälp för skyddandet av folket av Uru-Eu-Wau-Waus Mänskliga Rättigheter.

Som rop på hjälp skriver Generalsamordnaren för OPIROMA ett brev till FN:s Högkommissarie för Mänskliga rättigheter där man menar att den Brasilianska Staten försummat behovet av skydd från angripare i urbefolkningen Uru-Eu-Wau-Wau. Staten kritiseras för att ha begått brott mot urbefolkningens Mänskliga Rättigheter och att detta lagbrott inte längre kan tillåtas fortsätta. ”Den Brasilianska statens försummelse bidrar drastiskt till förlust av territorium, förstörelse av forntida kulturer och irreversibla skador av naturresurser” – skriver OPIROMA:s Generalsamordnare bland annat i brevet till FN.


Chief Almir Suruí delivering denunciations of the Uru-eu-wau-wau and Suruí peoples to the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment.
Brev 009/Coord. Executive/2017
Porto Velho-RO, 16th of February, 2017.
Till:
Förenta Nationernas Högkommissarie för Mänskliga rättigheter – FN
State of Law – OHCHR-Sydamerika
Adress:
Kontoret för FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)
Wilson Palace
52 Rue des Pêquis
CH-1201 Geneve, Schweiz.
Kära Damer och Herrar,
Vi har fördömer den Brasilianska staten, som representerar den den Nationella Indianska Stiftelsen, Justitieministeriet, Federala polisen, Federala åklagarmyndigheten, IBAMA – Brasilianska miljöinstitutet, och ICMBIO – Chico Mendes Institut för Biologisk Mångfald, för brott mot de Mänskliga Rättigheterna av människorna från urbefolkningen Uru-Eu-Wau-Wau. Under de senaste åren har Uru-Eu-Wau-Waus folk lämnats oskyddade och i händerna på angriparna som beslagtagare, skogsavverkare, prospektörer, och andra typer av inkräktare. Den Brasilianska statens försummelse bidrar drastiskt till förlust av territorium, förstörelse av forntida kulturer och irreversibla skador av naturresurser. De sistnämnda utgör grunden för bevarandet av den inhemska levnadssättet, eftersom från skogen som tas bort hämtas mat, traditionell medicin, utvinning av råvaror för tillverkning av hantverk och målningar, och för att inte tala om forntida byar och kyrkogårdar. Till sist påverkas den den inhemska befolkningens hela kosmologi. Vi har förstått att Brasilien, eftersom de ingår i FN, är skyldiga att utforma ett uppdrag för att kontrollera storleken och de risker som befolkningarna i territoriet Uru-Eu-Wau-Wau utsätts för på plats, och på grund av det brådskande behovet av hjälp, ber vi att det kommande att följande sker i februari och på sin höjd till slutet av 2017.
Vi kan inte tillåta att detta lagbrott i Brasilien får fortsätta bidra till berövandet av miljö, sociala och kulturella faktorer, i synnerhet inte förlusten av Moder Jord vilket är det som upprätthåller samtliga ursprungsbefolkningar. Folkmordet av Uru-Eu-Wau-Wau urfolk är framstående, vi ropar ut på hjälp från FN med att kontrollera dessa hot och skydda livet för folket av Uru-Eu-Wau-Wau.
Det är allt jag hade att säga för närvarande. Vi påminner om att vi står till ert förfogande för ytterligare förtydligande.
José Luis Cassupá
Generalsamordnare – OPIROMA

Scroll to Top