Brev till regeringen om CETA

Till:
Sveriges regering
Handelsminister Ann Linde

Fyra frågor till regeringen och Ann Linde om CETA

Kommerskollegium fick 14 juli 2016 i uppdrag av regeringen att snabbanalysera CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada. Analysen, som skulle vara klar 12 augusti, var bland annat positiv till det av forskare, jurister, miljö- och konsumentorganisationer kritiserade investeringsskyddet (tidigare ISDS, nu ICS).
Analysen byggde på en remiss gjord av advokat Kaj Hober, professor på Uppsala universitet och dessutom ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som bedriver opinionsbildning för den här typen av investeringsskydd.
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ansåg tiden för kort för att kunna göra en riktig konsekvensanalys av avtalet.
Den 4 januari 2017 fick Kommerskollegium på nytt i uppdrag att analysera CETA. Analysen ska redovisas senast 1 maj 2017.
Med anledning av regeringens agerande i ärendet har vi fyra frågor:

  1. Kommerskollegium har i uppgift att verka för frihandel. Kan myndigheten då verkligen vara neutral i sin analys av frihandelsavtal?
  2. Är det lämpligt att låta samma myndighet göra den efterfrågade andra analysen?
  3. Varför väljer regeringen att inte låta CETA gå på vanlig remissrunda innan det ska läggas fram för omröstning i riksdagen i höst?
  4. Få svenskar känner till CETA, trots att avtalet är mycket omfattande och kommer att påverka medborgare och miljö under lång tid. Varför har inga insatser gjorts för att informera svenska folket om avtalet?

För Jordens Vänner

Andrea Söderblom-Tay
Ordförande
Sebastian Dawson
Ordförande
Scroll to Top