BU-utskottet: Handelsavtal hotar folkhälsan och landsbygden!

Den senaste tiden har ett flertal handelsavtal rusat vidare och utgör ett allt större hot mot folkhälsan och landsbygden. CETA-avtalet med Kanada godkändes av det franska parlamentet, trots tidigare tal från Macron om ett ‘klimatveto’. USA har kommit överens med EU om att öka köttexporten till EU med 180%, medan Mercosur, handelsavtalet mellan södra Latinamerika och EU, färdigställts vilket också kommer att leda till ökad köttexport till EU.

Dessa handelsavtal gör det mycket svårare att bedriva ett hållbart jordbruk – de leder till ökad makt för storföretagen på bekostnad av bönderna och även allmänt små- och medelstora företag. Avtalen leder till import av kött och andra livsmedel som produceras billigt, ofta på ett ohållbart sätt. Exempel är användning av antibiotika, klor- och hormonbehandling av kött, och GMO – genetiskt manipulerade organismer, som är kraftigt begränsade i EU tack vare en stark folkopinion men som är mycket utbredda i USA, Kanada och Latinamerika, med allvarliga konsekvenser för miljön och bönderna.

Vi förstår frustrationen som bönderna, Gula Västarna och miljöaktivisterna ger uttryck för. Det är godkännandet av handelsavtal som går emot folkviljan och tidigare löften, och de är därmed tveksamma utifrån demokratisk synpunkt. De utgör också ett hot mot svensk djurskyddslagstiftning. Denna storskaliga liberaliseringen av matproduktionen gör det svårt för bönder i både Nord och Syd att överleva. Konsekvenser för miljön och klimatet negligeras.

Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott

Länkar:

https://www.foodwatch.org/en/campaigns/free-trade-agreements/the-impact-of-ceta-on-the-environment-climate-and-health/

https://canadians.org/ceta

https://corporateeurope.org/en/international-trade/2016/09/new-study-analyses-eu-canada-trade-deal-ceta

https://www.euronews.com/2019/07/03/eu-mercosur-deal-is-the-agreement-a-threat-to-european-agriculture

https://www.independent.ie/business/farming/beef/eu-agrees-deal-to-boost-us-beef-imports-38217772.html

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top