Oljebaronen Cañete vald till EU:s nya klimatkommissionär

EU-parlamentet godkände igår Miguel Arias Cañete som ny EU-kommissionär för energi- och klimatfrågor. Detta genom att EU-parlamentets miljö- och industrikommitté röstade för honom i en sluten omröstning.

Cañete har efter massiv kritik sålt sina investeringar i oljebolag, fast Jordens Vänner Europa, FoEE har avslöjat ytterligare bevis på hans nära familjekopplingar till oljeföretag som gör att det fortfarande existerar en intressekonflikt.  Jordens Vänner Sveriges ordförande Ellie Cijvat gör följande uttalande.

 -Det är väldigt bekymmersamt att en person som Cañete med sina täta kopplingar till oljeindustrin väljs till klimat- och energikommissionär. Det skadar förtroendet för EU i stort.

– Eftersom EU:s klimatpolitik till stor del bestäms i Bryssel är det olyckligt att man både föreslår och godkänner en kommissionär som Cañete med täta kopplingar till oljeindustrin. Vi behöver få till ett bindande avtal i Paris 2015, och då behöver vi en EU-kommission som agerar ansvarsfullt gentemot både kommande generationer och länder i Syd, som drabbas redan nu av klimatförändringarna utan att historiskt ha bidragit så mycket till utsläppen.

Det ryktas samtidigt om en uppgörelse där områdena för hållbarhet, klimatåtgärder och energi ska finnas med i EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans ansvarsområden. Magda Stoczkiewicz, director FoEE gjorde följande uttalande på FoEE:s hemsida.

-FoEE är besviken över att parlamentet har godkänt Cañete, som de tror fortfarande har intressekonflikter. Medborgarna kommer att noga granska hans handlingar och han måste bevisa att han agerar självständigt, och att han arbetar för klimatet, inte förorenarna.

-FoEE välkomnar det uppenbara behovet av att inkludera hållbarhet, klimat och energi i de allra högsta nivåerna av kommissionens beslutsfattande. Kommissionär Timmermans måste se till att hållbarhet är i centrum för alla EU-beslut, och viktigast leder EU:s klimat och energipolitik.

Över en halv miljon människor har även sagt nej till en ”oljebaron” som EU-kommissionär för klimatfrågor i Avaaz massiva kampanj levererad till hjärtat i Bryssel. Tusentals e-postmeddelanden, tweets, Facebookmeddelande och telefonsamtal till parlamentsledamöter från människor i hela Europa fördröjde godkännandet av Cañete. Kampen för att få EU att leda det internationella arbetet mot klimatförändringar kommer även fortsätta, trots den hemliga kohandeln som gav Cañete jobbet. Det är inte enbart Mr Cañete som kommissionär som ifrågasätts utan även hela inriktningen för den nya EU-kommissionen. Den gröna koalitionen med tio ledande miljöorganisationer har begärt att hela kommissionen ska avvisas om den inte omstruktureras för att prioritera medborgarnas intresse och miljön i stället för företagsintressen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top