CAP - Business as usual

inom jordbrukspolitiken

Vad är CAP?

CAP eller Common Agricultural Policy är den politik som avgör vilka jordbruk inom EU som får ekonomiskt stöd. Den gemensamma jordbrukspolitiken, som det heter på  svenska, ligger också till grund för hur bidragen fördelas bland Sveriges jordbruk. I januari i år röstades en ny omgång av CAP igenom i EU-komissionen som ska gälla fram till 2027.

Jordens Vänner om CAP EU:s jordbrukspolitik

Vad är problemet?

Den största delen av stödet inom CAP går sedan länge till de stora industriella jordbruken. Det betyder att det som främst lönar sig inom EU är att driva jordbruk med monokulturer, hög användning av kemiska bekämpnings- och gödningsmedel, storskalig djurhållning, tunga fossildrivna maskiner och arbetskraft med oskäliga arbetsvillkor. Jordbrukare som försöker driva ett småskaligt, hållbart och alternativt jordbruk har svårt att klara sig i konkurrensen.

Vad gör Jordens Vänner?

Jordens Vänner har under våren 2022 jobbat med ett folkbildningsprojekt för att väcka uppmärksamhet kring CAP och det orättvisa och ohållbara jordbruket inom EU och Sverige. Förutom workshops, artiklar, kampanjer i sociala medier och evenemang på universitet har vi också tagit fram två rapporter tillsammans med Friends of the Earth Europe. Enligt EU skapar nya CAP en rättvisare jordbrukssektor och bidrar till
klimatåtagandena. Men läser man noga träder en annan bild fram. Detta kan du läsa mer om i rapporterna nedan:

CAP vs klimaträttvisa

I rapporten "Innebär EU:s nya jordbrukspolitik ett skifte mot klimaträttvisa?" ställs nya omgången av CAP mot EU:s egna mål för rättvis fördelning. Hur långt räcker ambitionerna egentligen?

Innebär EUs nya jordbrukspolitik ett skifte mot klimaträttvisa?

Jordens Vänner och CAP EU:s jordbrukspolitik
Finansieras av Europeiska unionens program för den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna rapport återger endast författarens åsikter och författaren ansvarar själv för innehållet. Europeiska kommissionen tar inte något ansvar för användningen av innehållet.

CAP vs EU:s miljömål

Redan 2020 varnade advokater från ClientEarth om att utkasten till nya CAP inte stämde överens med EU:s egna miljökrav och att miljömålen skulle undermineras om CAP drevs igenom förhastat.

Så nu när nya CAP drivits igenom - hur väl gynnar nya CAP EU:s egna miljömål i Den gröna given och Från jord till bord-strategin? Det tittar vi närmare på i rapporten "Uppfyller EU:s nya jordbrukspolitik målen i den gröna given?".

Uppfyller EUs nya jordbrukspolitik målen i den gröna given?

Scroll to Top