Mat

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 6: Överkonsumtion

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.*       #6 En kost baserad på överkonsumtion EU:s ekologiska fotavtryck är ett mått …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 6: Överkonsumtion Read More »

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 5: Produktionssätt

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.*     #5 Produktionssätt som ödelägger de naturliga förutsättningarna Jordbruksmarken utgör 39 % av EU:s samlade …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 5: Produktionssätt Read More »

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 4: Lobbyism

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.*   #4 Lobbyism: Ett maktmedel för agroindustrin Det finns stora intressen i att upprätthålla det …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 4: Lobbyism Read More »

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 2: Global handel

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.* #2 Global handel ökar marknadstillgången för de största Livsmedel och de resurser som behövs för …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 2: Global handel Read More »

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 1: Jordbrukspolitik

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.* #1 Jordbrukspolitik för de största utan miljöhänsyn EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) reglerar …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 1: Jordbrukspolitik Read More »

Vem bestämmer vad vi äter?

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.* Om drivkrafterna bakom och konsekvenserna av det europeiska livsmedelssystemet Research och text av Sara Hellebek …

Vem bestämmer vad vi äter? Read More »

Matsuveränitet Webinar

Välkommen till en liten inblick i Jordens Vänners gemensamma utbildningsinsats för vårt team på kansliet! Vi anordnar workshops och tillfällen för kunskapsdelning för vår styrelse och kanslipersonal för att se till att vi har den kunskap och verktyg som krävs för att stödja våra aktivister, medlemmar och partners runt om i världen. Temat för det …

Matsuveränitet Webinar Read More »

Matsuveränitet

Vad är matsuveränitet? Matsuveränitet är rätten till mat som är näringsrik, naturligt producerad och kulturellt anpassad. Det är rätten för människor att bestämma över och kontrollera sin egen matproduktion. Dagens internationella handel och den nuvarande finansierings- och investeringspolitiken, inklusive jakten på biobränslen, hotar matsuveräniteten och alla dessa system måste förändras i grunden så att jordbruk …

Matsuveränitet Read More »

Namninsamling: Utan bönder ingen civil beredskap

Tillsammans med Försvarsmakten och Länsstyrelserna gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i maj 2018 ut med en bred kampanj under namnet ”Krisberedskapsveckan”.   Men Sveriges beredskap är svag, det är den pågående pandemin med COVID-19 ett tydligt exempel på. Bristen på sjukvårdsartiklar blir synlig runtom i världen och det visar att vi inte undantagslöst …

Namninsamling: Utan bönder ingen civil beredskap Read More »

Scroll to Top