Miljötidningen

Rapport från sommarens klimatläger

Årets klimatläger ägde rum i Partille i juni. Klimaträttvisa, lokala möjligheter att driva på för en global rättvis omställning, uranbrytning, trafikfrågor och en rad andra högaktuella utmaningar behandlades. Precis som förra året arrangerades lägret av Jordens Vänner i samverkan med en rad andra organisationerdäribland Klimataktion, Klimax och Naturskyddsföreningen.   Foto: Jonathan Korsar Publicerad i Miljötidningen …

Rapport från sommarens klimatläger Read More »

Storas dotterbolag fällt för bedrägeri

Stora Ensos dotterbolag, skogs- och massaföretaget Veracel, har dömts i brasiliansk domstol bland annat för bedrägeri. Detta efter att företaget olagligt mutat in och avverkat områden som inte ingår i företagets köpekontrakt och som är avsedda för den brasilianska landreformen.   Foto: Chris Lang Publicerad i Miljötidningen 3/2011

Amazonas hotas av 300 dammprojekt

Brasilien har stora planer för exploatering av Amazonas. Med 300 dammprojekt ska regionen bistå landets industri med kraft. Belo Monte är ett av de största enskilda projekten. Rogerio Hohn från rörelsen mot dammbyggen, MAB, gästade Sverige i somras för att berätta om motståndet.   Foto: Lennart Kjörling Publicerad i Miljötidningen 3/2011

"Teknomassan är som en cancersvulst"

  I sin bok Myten om maskinen argumenterar Alf Hornborg för  att maskinens verkliga roll i världsekonomin har varit och är att omfördela människors arbete och resurser. En ökad effektivisering på ett håll på planeten tvingar människor på andra håll att arbeta hårdare och sälja sina resurser allt billigare. Alf Hornborg är antropolog och professor i …

"Teknomassan är som en cancersvulst" Read More »

Volvoarbetaren som vill skrota bilen

  Sedan den ekonomiska krisen 2008 har Volvoarbetaren Lars Henriksson argumenterat för att företaget borde sluta tillverka bilar. I stället skulle företagets produktionsapparat komma väl till pass i en klimatomställning av det svenska samhället. I sin bok Slutkört förklarar han varför. Publicerad i Miljötidningen 2/2011          

"Strålskyddet är en skyddande image för kärnkraftsindustrin"

Sedan andra världskriget har atomindustri och militär skapat ett system för riskbedömning som tonar ner strålningens farlighet för människor och miljö. Det menar den amerikanske författaren Paul Zimmerman som gästade Energitinget i Stockholm inbjuden av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat. Miljötidningen fick en pratstund med honom. Publicerad i Miljötidningen 2/2011

Gemensam sak: småbrukare i nord/syd

Småbrukaren Thorsten Laxvik blir imponerad över bredden i brasilianska MST :s arbete som besökande André och Lucineia, berättar om. De båda är två av rörelsens miljoner medlemmar som kämpar för en radikalisering av samhället vad gäller utbildning, kultur och ekologi. Ett arbete med många gemensamma beröringspunkter som ett antal jordbrukare i Ångermanland håller på att …

Gemensam sak: småbrukare i nord/syd Read More »

Andernas uråldriga miljörörelse

Bolivia är ett ytterligheternas land – på sina håll förstummande vackert och samtidigt hårt präglat av en mängd miljöförstörande verksamheter. På liknande dubbelbottnade sätt är miljöengagemanget i landet på samma gång nyvaknat och uråldrigt. Mitt i denna dubbelhet har Miljötidningen träffat den nystartade miljöorganisationen Gaia Pacha som arbetar brett med miljöfrågor i Bolivia. Publicerad i …

Andernas uråldriga miljörörelse Read More »

Scroll to Top