MT-nyhetsföde

Volvoarbetaren som vill skrota bilen

  Sedan den ekonomiska krisen 2008 har Volvoarbetaren Lars Henriksson argumenterat för att företaget borde sluta tillverka bilar. I stället skulle företagets produktionsapparat komma väl till pass i en klimatomställning av det svenska samhället. I sin bok Slutkört förklarar han varför. Publicerad i Miljötidningen 2/2011          

1 252 klimataktivister gripna i USA

Mellan den 20 augusti och 3 september pågår den största civil-olydnadsaktionen som USA:smiljörörelse genomfört på generationer. Amerikanska miljöaktivister har i två veckors tid dagligen satt sig ner framför Vita huset för att förmå president Barack Obama att stoppa oljeledningen Keystone XL avsedd för tjärsand (oljesand) från Kanada till Texas.

Gammelskog hotas av avverkning

Nu hotas Bruna bergens gammelskog i Örebro län av avverkning. Skogen täcker ett område på flera hundra hektar och är en tallskog med unika naturvärden. Länsstyrelsen har skapat ett tillfälligt reservat av området för att det inte ska avverkas, men Brevens bruk AB som äger skogen har överklagat beslutet till regeringen och aviserat avverkning.

"Strålskyddet är en skyddande image för kärnkraftsindustrin"

Sedan andra världskriget har atomindustri och militär skapat ett system för riskbedömning som tonar ner strålningens farlighet för människor och miljö. Det menar den amerikanske författaren Paul Zimmerman som gästade Energitinget i Stockholm inbjuden av Miljörörelsens kärnavfallssekretariat. Miljötidningen fick en pratstund med honom. Publicerad i Miljötidningen 2/2011

Gemensam sak: småbrukare i nord/syd

Småbrukaren Thorsten Laxvik blir imponerad över bredden i brasilianska MST :s arbete som besökande André och Lucineia, berättar om. De båda är två av rörelsens miljoner medlemmar som kämpar för en radikalisering av samhället vad gäller utbildning, kultur och ekologi. Ett arbete med många gemensamma beröringspunkter som ett antal jordbrukare i Ångermanland håller på att …

Gemensam sak: småbrukare i nord/syd Read More »

Scroll to Top