Regnskog

Etnomiljökorridorer och kvinnors organisering i Amazonas

Etnomiljökorridorer Illegal avverkning, skogsomvandling, skogsbränder, stora byggen av vattenkraftverk och olaglig guldgrävning ses som de största hoten mot regnskogen och ursprungsbefolkningen i Rondônia i Brasilien. Under helgen mellan 26-27 september träffades ickestatliga organisationer (NGOs) och folkgrupper tillhörande urbefolkningen i Rondônia området för att diskutera dessa frågor. Den årliga träffen kallas för Corredores Etnoambientais och är …

Etnomiljökorridorer och kvinnors organisering i Amazonas Read More »

Gran Familia Awá behöver stöd

Awafolket är ett av de ursprungsfolk som Jordens Vänner i Sverige stödjer. De för en hård kamp mot osedvanligt många hot och har så gjort i tiotals, hundratals år. Jordens Vänners devis att miljö och solidaritet hänger ihop kan inte bli tydligare. Regnskogen och ursprungsfolken har samma intressen, och därför måste båda också skyddas. Att …

Gran Familia Awá behöver stöd Read More »

Awa-folket i konflikternas Colombia

Det finns stora förhoppningar på många håll, om att ett nytt vapenstillestånd ska leda till att en fredsuppgörelse kan vara på väg mellan regeringen och Farc-gerillan. Detta efter 3 års förhandlingar i Havanna. Awa-folket, ett ursprungsfolk i regionen, har liksom andra småbönder varit förlorarna som kommit i kläm mellan de stridande parterna i konflikten. Många …

Awa-folket i konflikternas Colombia Read More »

Årsrapport 2014 regnskogsprojektet

I Latinamerika har Jordens Vänners arbete under 2014 tagit nya steg mot att stärka utsatta grupper och skyddet för värdefulla skogsområden. 2014 ingick vi även ett nytt treårsprojekt med SIDA. I Ecuador har bland annat processen av att få över 2000 hektar regnskog ytterligare att inkluderas i nationella skyddsprogram mot skövling påbörjats. Denna process möjliggör …

Årsrapport 2014 regnskogsprojektet Read More »

Folkgrupper som ansetts utdöda kommer tillbaka

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr. 2 2014. Ursprungsbefolkningarnas ställning i Brasilien idag är mångbottnad. Tillkämpade rättigheter hotas på nytt och mycket står på spel. Miljötidningen har pratat med Patricia Lorenzoni, som forskar på identitet och markkonflikter i Brasilien. För 30 år sedan var de juridiskt sett omöjligt att vara både índio och brasilianare. Att …

Folkgrupper som ansetts utdöda kommer tillbaka Read More »

Överlevare ur Juma-folket flyttar hem

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr. 2 2014. För cirka 20 år sedan bodde systrarna Mandei, Maita och Borea och deras far i södra brasilianska Amazonas som de sista överlevarna av Juma-folket. På grund avillegala invasioner från inkräktare somville ha deras mark och naturtillgångarna i området tvingades fly från sina hem. Tack vare den lokala …

Överlevare ur Juma-folket flyttar hem Read More »

Hotet mot ursprungsfolken och regnskogen i fotbolls-VM nationen Brasilien

Idag inleds fotbolls-VM i Brasilien, ett land där både ursprungfolken och regnskogen lever under ett ständigt hot. Från ett ökat tryck mot ursprungsfolkens territorier genom illegala invasioner för att exploatera deras land och skövla regnskogen, samt politiska förslag för att minska skyddet för territorierna. Jordens Vänner är den enda svenska organisationen som jobbar direkt med …

Hotet mot ursprungsfolken och regnskogen i fotbolls-VM nationen Brasilien Read More »

Marias minnen från Kanindé, Jordens Vänners partner i Brasilien

Det ultimata äventyret: Att leta efter okontaktade ursprungsfolk på sin födelsedag i djupaste Amazonas. Regnet öser ner, det smattrar på presenningen som skyddar mig mot regnet där jag sovit i min hängmatta. Solen har precis gått upp och jag tittar nyvaket mot den tropiska djungeln där vi valt att tillbringa natten. Det kom ingen jaguar …

Marias minnen från Kanindé, Jordens Vänners partner i Brasilien Read More »

Skogens Väktare

Artikeln först publicerad i Miljötidningen nr 1 2014. Amazonas ursprungsfolk är skogens väktare och den moderna tidens högteknologiska naturfolk. FN beräknar att det internationellt finns sammanlagt ca 370 miljoner ursprungsfolk. I Brasilien finns det enligt officiella siffror 241olika stammar som lever i 690 olika skyddade territorier. Sammanlagt är det ca 900 000 personer (0,48% av …

Skogens Väktare Read More »

Det börjar lacka…

Vad ger man den till den som har allt? Något som stöder arbetet med att bevara  Amazonas regnskog kanske? Jordens Vänner har sedan 20 år välfungerande projektsamarbete med ursprungsfolken i området kring Amazonas och vet att nyckeln till att skydda regnskogen är att parallellt arbeta för ursprungsfolkens möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter, oavsett kön eller …

Det börjar lacka… Read More »

Scroll to Top