Trafik

Pressmeddelande: Framgång och fortsatt kamp för nattågen

– Det är en stor framgång att regeringen vill satsa på nattåg från Sverige till kontinenten. Samtidigt kvarstår hotet mot den inhemska nattågstrafiken mellan Göteborg och övre Norrland. Här behövs fortsatta påtryckningar om inte trafiken ska försvinna i december. Det säger Mattias Nilsson i Jordens Vänners trafikutskott sedan Trafikverket nu levererat nattågsutredningen och ministern svarat …

Pressmeddelande: Framgång och fortsatt kamp för nattågen Read More »

Nattågen från Göteborg är fortsatt hotade

Sandviken, Göteborg, Luleå och Umeå 2020-04-24 Till riksdagsledamöter och regionpolitiker: Vi vill med detta brev uppmärksamma er på det fortsatta hotet mot nattågen mellan Göteborg och övre Norrland och undersöka hur vi kan samarbeta för att de skall bli kvar. Sedan det blev känt att Vy/Tågkompaniet vunnit upphandlingen av nattågen mellan Stockholm och övre Norrland …

Nattågen från Göteborg är fortsatt hotade Read More »

Inbjudan till möte för manifestation mot Preemraff Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen håller förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil tisdag 10 mars – fredag 13 mars. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Preem driver nu en omfattande greenwash-kampanj i all sorts media. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket säger ja till utbyggnaden med en del restriktioner. Det behövs kraftfulla …

Inbjudan till möte för manifestation mot Preemraff Lysekil Read More »

När ska transporternas utsläpp tas på allvar?

I måndags presenterade regeringen sitt förslag till infrastruktursatsningar för de kommande tio åren. Planen innehåller flera viktiga järnvägssatsningar men är långt ifrån den radikala omställning av transportsystemet som skulle behövas med tanke på riksdagens 2030-mål, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström. – Flera av de spårsatsningar som Jordens Vänner pekade ut i sitt remissvar på …

När ska transporternas utsläpp tas på allvar? Read More »

Trafikutskottet kommenterar infrastrukturplanen: ”Vi kan inte vänta 30 år på att spåren skall bli klara”

Inte så illa som vi befarade men fortfarande en hel del kvart att göra är en sammanfattning av Jordens Vänners  trafikutskotts kommentarer till det förslag till infrastrukturplan Trafikverket som presenterades i förra veckan. – Det är bra att nya snabba spår byggs mellan storstäderna och runtom i landet, men vi kan inte vänta 30 år på …

Trafikutskottet kommenterar infrastrukturplanen: ”Vi kan inte vänta 30 år på att spåren skall bli klara” Read More »

Pressmeddelande: Jordens Vänner tillstyrker förslaget om flygskatt från 1 januari 2018

Flygtrafiken måste minska, och det måste ske på ett rättvist sätt. Jordens Vänner tillstyrker förslaget om flygskatt från 1 januari 2018. Det är helt självklart att flyget liksom andra transportslag skall betala för sina miljökonsekvenser. Om intentionerna i Parisavtalet (temperaturökning under 2 grader, med ambition 1,5 grader) skall kunna infrias måste flygtrafiken minska. Sverige har …

Pressmeddelande: Jordens Vänner tillstyrker förslaget om flygskatt från 1 januari 2018 Read More »

Öppet brev: Tre angelägna frågor om trafik och klimat

Till: Regeringen (Miljödepartementet och Näringsdepartementet) Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. För kännedom till Naturvårdsverket och Trafikverket Trafikverket publicerade sent omsider, den 24 februari, sin klimatrapport ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser”. Rapporten konstaterar att teknikutveckling inte är tillräcklig om klimatmålen ska uppnås. Det är också nödvändigt ställa om från bilresor …

Öppet brev: Tre angelägna frågor om trafik och klimat Read More »

Volkswagen Sverige bemöter greenwashnomineringen

När finalisterna i Svenska Greenwashpriset tillkännagavs i början av veckan fanns Volkswagen Sverige med som en av fyra slutkandidater till Sveriges MINST attraktiva miljöpris. I ett mejl till Jordens Vänner meddelar Volkswagen Sveriges informationschef Marcus Thomasfolk att de har förståelse för nomineringen, men bestrider att de skulle ha lagt locket på när skandalen om dieselfusket …

Volkswagen Sverige bemöter greenwashnomineringen Read More »

Pressmeddelande: Bakläxa för Trafikverket och regeringen

Klimatavtalet i Paris och den nu offentliggjorda klimatrapporten visar att Anna Johansson måste ge Trafikverket helt nya direktiv och ompröva alla nya vägbyggen. Det skriver Jordens Vänner i sitt remissvar inför den kommande nya nationella transportplanen. Svaret skickades till infrastrukturministern ikväll. Aktivister lyckades i torsdags få ut Trafikverkets klimatrapport som talar ett annat språk än …

Pressmeddelande: Bakläxa för Trafikverket och regeringen Read More »

Vem bestämmer över trafiken? Läs Jordens Vänners trafikskrift

Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka. Trots …

Vem bestämmer över trafiken? Läs Jordens Vänners trafikskrift Read More »

Scroll to Top