Uncategorized

Vem bestämmer vad vi äter? Krav och Praktik

Matsuveränitet för ett grönt och rättvist jordbruk i EU och globalt Jordbruket är idag en av huvudorsakerna till den ekologiska krisen, men samtidigt rymmer det en stor potential för att uppnå en hållbar och rättvis framtid. För att det ska ske måste det rådande agroindustriella livsmedelssystemet ersättas med principer om matsuveränitet, där mat är en …

Vem bestämmer vad vi äter? Krav och Praktik Read More »

Film: Coronavirus Capitalism – and How to Beat It

En liten inspirerande gobit till film där Naomi Klein inger hopp om framtiden och uppmuntrar till kamp i tider av kris: ”If there is one thing history teaches us, it´s that moments of chock are profoundly volatile. We either lose a whole lot of ground, get fleeced by elites, and pay the price for decades, …

Film: Coronavirus Capitalism – and How to Beat It Read More »

Mikael Sundström: ”Corona visar att det krävs ett systemskifte”

Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström har skrivit en debattartikel om makt och kontroll, om att hur mycket människosläktet än kan åstadkomma, har nuvarande ekonomiska system rusat iväg utanför vårt synfält och skapat förlust av grundläggande värden såsom samhörighet med varandra och omvärlden. Läs om varför vi i krisens spår helt enkelt måste fortsätta bygga någonting …

Mikael Sundström: ”Corona visar att det krävs ett systemskifte” Read More »

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 3: Koncentration och konsolidering

*Denna rapport kommer att publiceras i delar under de kommande veckorna, eftersom vi anser att varje del är värd att titta närmare på, analysera och diskutera. När alla delar har publicerats kommer vi att samla dem till en fullständig rapport.* Research och text av Sara Hellebek och Nanna Langevad Clifforth, NOAH Friends of the Earth …

Vem bestämmer vad vi äter? Drivkrafterna 3: Koncentration och konsolidering Read More »

Jordens Vänner/Alternativ Stad Stockholm startar en Citygrupp!

Knappt nån bor i Stockholm city. Det är bara köpmännen som bryr sig om vad som händer där och hur miljön utvecklas. Och så vi i Alternativ Stad förstås, som sen vi lyckades stoppa Applebutiken i Kungsan häromåret nu tar nya tag för att matcha kommersialismen i det förbankade cityt. Var med från början! Start …

Jordens Vänner/Alternativ Stad Stockholm startar en Citygrupp! Read More »

Debattsvar: Vetenskaplig seger?

Eddie Olsson, medlem i Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott, svarar Karin Bojs kommenterande artikel i DN:  Tacka vet jag miljöaktivister som utgår från vetenskap. Precis innan 2019 tog slut hyllades Filippinernas livsmedelsgodkännande av det så kallade Gyllene Riset av Karin Bojs på ledarplats i DN under rubriken “Tacka vet jag miljöaktivister som utgår från vetenskap“. …

Debattsvar: Vetenskaplig seger? Read More »

Scroll to Top