Chachikvinnornas kamp för jämställdhet

Jämlik tillgång till mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet världen över! På många platser sätter dock samhällsstrukturer upp hinder för såväl utbildning som deltagande i beslutsfattande organ.
Efter en analys gjord av Jordens Vänners tidigare utlandspraktikanter konstaterades att kvinnorna i ursprungsfolksgruppen Chachi som lever längst floden Cayapas i Ecuador saknar tillgång till såväl utbildning som deltagande i beslutsfattande. Kvinnans roll anses här vara i hemmet där de blir starkt kontrollerade av sina män. Det är inte ovanligt att de gifts bort i tonåren till sina äldre makar. Dessa kvinnor har inte alls eller bara i begränsad utsträckning tillgång till skola och förbjuds ofta av sina män att delta på offentliga möten.
För att motverka att detta sker har Jordens Vänner tillsammans med organisationen Altropico inlett ett nytt initiativ med ledarskapsskolor som riktar sig till kvinnorna. Ledarskapsskolorna äger rum ungefär en gång per månad och kvinnorna utbildas i ledarskap och vilka rättigheter de har samt hur de kan organisera sig för att delta i olika samhällsprocesser. Genom kunskapen stärks de i att kunna kräva sina mänskliga rättigheter och får möjlighet att påverka den lokala utvecklingen.
Jordens Vänner har genom Altropico under ett flertal år arbetat med ledarskapsskolor (Escuela de Líderes) som riktar sig till de ursprungsfolk och andra utsatta grupper som vi arbetar tillsammans med genom regnskogsprojekten. Då man sett att det kvinnliga deltagandet varit lågt och att kvinnornas situation i samhällena behöver förbättras tas nu ett nytt initiativ med ledarskapsskolor för kvinnor ur ursprungsfolksgruppen Chachi.
Genom att rikta ledarskapsskolorna till dessa kvinnor påbörjas arbetet med att skapa nya samhällsstrukturer där kvinnor och män kan verka på lika villkor. Att bara kunna träffas och prata igenom situationen bidrar i sig till ett stabilare samhällsklimat. Detta ger en grund att bygga vidare på för att genom ett stärkt självförtroende skapa arenor där deras åsikter tas tillvara och det dagliga arbetet delas med männen.
Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt bidrar du till att direkt stärka Chachi-kvinnorna och göra det möjligt för fler av dem att delta i ledarskapsskolorna.
Ge en gåva knapp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top