Changemakers – Vår väg till klimaträttvisa

Jordens Vänner satsar på att stödja unga till att organisera och engagera sig i civilsamhället. Projektet Changemakers – Vår väg till klimaträttvisa ska omvandla elevers klimatångest till handlingskraft och gemenskap. 

År 2009 startades Jordens Vänners informatörsverksamhet av ideellt engagerade unga, samma år som det stora klimatmötet hölls i Köpenhamn.  Syftet var att ge unga verktyg och kunskaper inom klimatomställning för att de sedan skulle kunna genomföra påverkansarbete i klimatfrågan. Informatörsverksamheten går ut på att hålla workshops i gymnasieskolor, folkhögskolor och på evenemang runt om i Sverige och arbetet har sedan dess fortsatt att utvecklas.

Genom åren har organisationen uppdaterat sin mångfaldspolicy och arbetar aktivt med inkludering och delaktighet. Organisationen har anpassat sina workshops efter läroplan och kursplaner för att ge elever möjlighet att utvecklas genom interaktiva och inspirerande undervisningsmetoder. Inom informatörsverksamheten identifierades ungas behov av att kunna engagera sig för miljö, hållbarhet och klimaträttvisa även utanför skoltid och på ett effektfullt sätt har vi tagit vara på de erfarenheter som våra informatörer samlat på sig.

Med stöd från Arvsfonden arbetar Jordens Vänner nu med Changemakers. Via skolans arena jobbar Changemakers med att stödja elever som vill engagera sig vidare inom miljö, hållbarhet och klimaträttvisefrågor. Våra Changemakers är själva unga och fungerar som bollplank i klimaträttvisefrågor och skapar sammanhang för unga på deras egna villkor. Bland annat genom att projektleda i arrangemang av exempelvis kampanjer, demonstrationer, manifestationer, aktioner, festivaler, inspirationsföreläsningar och bokbord. På längre sikt syftar projektet till att ge unga stöd i att organisera sig på egen hand då de själva kan utbilda sig till Changemakers.

För att boka våra workshops eller för att få reda på mer om projektet, hör av dig till workshop@jordensvanner.se. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

 

Jobbar du som lärare och vill inspirera dina elever med interaktiva workshops om klimaträttvisa och klimatengagemang? Vill du ge dina elever möjlighet att engagera sig inom ideell sektor? Just nu erbjuder vi högstadieklasser i Göteborg en kostnadsfri workshopserie á tre workshops med våra Changemakers.

Syftet med workshopserien är att ge elever grundläggande kunskaper inom klimaträttvisa och att erbjuda en möjlighet för elever att fördjupa sig även efter skoltid. Fördelarna med vår workshopserie:

– Anpassad efter Lgr 11 och kursplaner. Kopplar samman de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena.

– Återkommande besök för att bygga relationer med elever.

– Inspirerar elever till fortsatt engagemang i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

– Inblick i civilsamhället för att främja mänskliga rättigheter.

– Hjälper till att motverka klimatångest och främja handlingskraft hos unga.

Vill du veta mer om ämnesfördjupningarna i projektet, maila workshop@jordensvanner.se

Boka tre kostnadsfria workshops i klimaträttvisa så visar våra Changemakers vägen till ett fortsatt engagemang inom civilsamhället!

Scroll to Top