Bli Changemaker

Är du mellan 15-25 år? Vill du arbeta med att öka ungas möjlighet att göra sina röster hörda och påverka i klimat och rättvisefrågor? Som changemaker får du göra just det!  

Varje år håller Jordens Vänner en changemakers-utbildning för unga från hela Sverige som vill utveckla både sitt eget och andra ungas engagemang för klimaträttvisa. Utbildningen syftar till att ge information om Jordens Vänner,  ge fördjupad kunskap om klimaträttvisa och rättvisearbete, samt att ge verktyg för att leda ungdomsgrupper med metoder som bygger på delaktighet och inkludering. 

Tillsammans med en av våra ungdomsgrupper får du sedan chansen att projektleda och genomföra ett projekt om klimaträttvisa. Gruppen väljer själv vad projektet handlar om och hur det genomförs - det kan vara allt från en kampanj på sociala medier till en kortfilm, en demonstration eller en teaterpjäs. Som changemaker fungerar du framför allt som bollplank och mentor. Du stöttar upp i projektledning och hjälper gruppen att driva projektet framåt. 

För att bli changemaker får du gärna själv ha varit engagerad i någon av Jordens Vänners ungdomsverksamheter men det är inget krav.

Skicka din intresseanmälan och uppge namn, kontaktuppgifter, intresse och erfarenhet av att leda grupper samt eventuella förkunskaper inom miljö- och klimatfrågor, till workshop@jordensvanner.se

Läs mer om changemakers-projektet och vår övriga ungdomsverksamhet här. 

Projektet drivs med stöd av Arvsfonden.

Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_positiv-1
Scroll to Top