Debatt/ Klimatpolitik

“Sveriges nya regering har genom januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna tagit många positiva steg framåt i klimatarbetet. Det är lovande att så tidigt i mandatperioden kunna presentera flera nödvändiga klimatåtgärder. Men för att nå Sveriges klimatmål krävs mer. Utsläppen måste minska med nästan lika mycket under denna mandatperiod som de har gjort under de senaste 30 åren. Det kräver en ansträngning som saknar motstycke i historien”, skriver Jordens Vänners Mikael Sundström samt företrädare för 18 andra organisationer i Svd. Läs hela artikeln här.