Debattartikel av vår ordförande, Mikael Sundström, i SvD: Trafikverket bör agera – inte bara beklaga sig

Om Trafikverket menar allvar med sitt larm om att det behövs fler och kraftfullare åtgärder för att nå trafiksektorns klimatmål så behöver man också se om sitt eget hus. Det skriver Mikael Sundström, ordförande för Jordens Vänner i helgens Svd. Mikael Sundström menar att några av de viktigaste åtgärderna bland annat är:

Stoppa genast utbyggnaden av nya stadsmotorvägar. Att Trafikverket å ena sidan är tydliga med att trafiken måste minska i städerna och samtidigt har varit och är drivande i att det byggs nya trafikalstrande motorvägar i och kring just städerna är totalt motsägelsefullt. I Stockholm vill Trafikverket sätta spaden i jorden för Tvärförbindelse Södertörn, ett projekt man har drivit fram trots att finansieringen varit ytterst osäker. På liknande sätt har verket tagit egna initiativ för att få starta bygget av den så kallade Östliga förbindelsen. En stadsmotorväg som enligt Trafikverkets egna beräkningar i sig själv kommer att öka trafiken i länet med 700 000 fordonskilometer per dygn, alltså motsvarande 70 000 bilar som kör en mil var.

Ge tydliga fördelar för fordon med nollutsläpp. Det bonus-malus-system som miljöpartiet har drivit fram i regeringen har gett en positiv utveckling på elbilsförsäljningen. Men fortfarande säljs betydligt fler bensin- och dieseldrivna bilar. Där det är möjligt bör Trafikverket ge tydliga fördelar för fordon med nollutsläpp genom att avsätta filer enbart för dessa. I Stockholm är det ett självklart val att enbart tillåta fordon med nollutsläpp i Förbifart Stockholm när den invigs. Det skulle vara en stor morot för de invånare och företag som planerar att köpa en ny fossilbil att i stället välja en elbil. Dessutom skulle åtgärden spara runt 50 människoliv om året, som annars beräknas dö i förtid på grund av de extremt höga luftföroreningshalter i tunnlarna.

Börja utbyggnaden av elmotorvägar nu. Det är svårt att förstå vad Trafikverket väntar på när det gäller utbyggnaden av elmotorvägar för tung trafik. Två system har testats, båda fungerar. Det är dags att stega upp till lastbilstillverkarna och fråga vilket de föredrar och sedan börja utbyggnaden längs de tunga lastbilsstråken. Sverige ligger längst fram i Europa när det gäller elmotorvägar och har alla möjligheter att sätta en gemensam standard. Att igångsättandet ska ske med statliga pengar är lika självklart som att staten har stått för elektrifieringen av järnvägen. Med den planerade kilometerskatten finns stora möjligheter att ta fram styrande finansieringslösningar.

Läs hela debattartikeln här:
Trafikverket bör agera – inte bara beklaga sig

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top