Debattartikel – Skydda infrastrukturen från förvirrade centerpartister


Att påstå att man både kan äta kakan och ha den kvar är en fantasi – även när det gäller trafikinvesteringar. Det skriver Jordens Vänner i en debattartikel på ETC idag.
Bitterheten var stor efter att motorvägsprojektet Östlig förbindelse i höstas fick nej av Trafikverket i planen för trafikinvesteringar de kommande tio åren. Ett omfattande lobbyarbete pågår nu för att ändra beslutet.

Som vanligt är Stockholms Handelskammare, där alla stora byggbolag finns representerade, en av de mest aggressiva aktörerna. Och låt oss inte vara naiva. Uppdraget är att driva intresset att deras tunga medlemsföretag får bygguppdrag, inte att hitta smarta trafik- eller miljölösningar.
Moderaterna, som under de senaste åren har visat en nästan besatthet i att överföra skattepengar till privata företag, har som väntat hängt på och lovat att göra detta till en valfråga.
Eftersom de 20 000 miljoner kronor som vägen beräknas kosta inte existerar har man till och med övervägt en så kallad OPS-lösning för att snabbt kunna komma igång med bygget. Alltså precis samma kostsamma finansieringsprincip som man använde för katastrofen Nya Karolinska.
Intressant är att Centerpartiet nu vänder i frågan. Efter att i många år ha varit starka kritiker till Österleden begraver man sina miljöargument och kan nu tänka sig att stå bakom den nya motorvägen. Beslutet var inte helt överraskande. Partiet har svajat rejält i miljöfrågorna den senaste tiden (inte minst när det gäller flyget).
Att frågan är känslig för många medlemmar är dock uppenbart. Regionledningen har tvingats ställa en lång rad villkor för att väga upp de negativa miljöaspekter som vägen beräknas orsaka.
Dit hör ett krav om att motorledens trafikplats på Gärdet ska ses över. Alltså den centrala del av leden som i stället för att ”leda bilarna runt Stockholm” kommer att pumpa in bilar och tung trafik till Östermalm.
Centerpartiet har genom åren själva lyft det totalt ohållbara i detta. Nu nöjer man sig med att ”frågan ska ses över”. Vad det innebär i praktiken förblir okänt.
Generellt ser vi hur förespråkarna totalt ignorerar vägens effekt på miljö och trängsel. Enligt Trafikverkets utredningsmaterial skulle en östlig förbindelse som omvandlar Stockholms hästsko till en ring i sig självt göra att trafikmängden i länet ökar med 700 000 fordonskilometer per dygn, alltså motsvarande 70 000 fler bilar som kör en mil var.
Trafikverket kan redan nu peka på var nya trängselproblem kommer att uppstå om vägen byggs. även med den trängselskatt på ringleden som ingår i projektet, och som kommer att tvinga alla Nacka- och Värmdöbilister som vill röra sig till andra delar av Stockholm att betala en tullavgift, kommer trafiken att öka kraftigt.
Mer pengar till stadsmotorvägar innebär självklart också mindre pengar för att bygga ut SL-trafiken. Att påstå att man både kan äta kakan och ha den kvar är en fantasi, även när det gäller trafikinvesteringar.
Det är förståeligt att de intressenter som vill satsa på nya stadsmotorvägar gör allt de kan för att undvika en debatt kring den frågan. För när den majoritet av stockholmarna som säger att de är positiva till Östlig förbindelse får frågan om de vill prioritera denna framför utbyggd kollektivtrafik, så byts deras ja snabbt ut mot ett nej.
Lägg till det de negativa konsekvenserna för miljö, köbildningarna, inlåsningseffekten för Nacka- och Värmdöbilisterna samt vägens roll i att pumpa in bilar och lastbilar till Östermalm är risken stor att stödet snabbt skulle trattas ner till några moderatavlönade direktörer på Skanska och inhyrda konsultbolag samt ett gäng förvirrade centerpartister som fortfarande inte har förstått hur en stad fungerar.

 

Scroll to Top