Debattartikel: Varför står inte Sverige upp för mänskliga rättigheter?

“FN-fördraget om företag och mänskliga rättigheter syftar till att täppa till juridiska kryphål på internationell nivå, hålla transnationella och andra företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter och säkerställa brottsoffrens tillgång till rättslig prövning. Utan konsekvenser kommer fina ord i koder och handlingsplaner fortsätta att bara vara fina ord.”

Läs debattartikeln där Jordens Vänner tillsammans med flera andra organisationer kritiserar den svenska regeringen för att de inte agerar för ett bindande FN-fördrag. Just nu pågår förhandlingarna i Genève men Sverige deltar inte.

Publicerat i både Omvärlden och Aktuell Hållbarhet.

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/varfor-star-inte-sverige-upp-for-manskliga-rattigheter/?fbclid=IwAR3flRHxec4lxAeY3-YdbRvTCVa8UAxc6FTkCxsYFbzELmzQyJP_afMXN-4

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top