Den som värnar demokratin kan inte låta storfinansen styra världen

Delegaterna mötte protester när de anlände till konferensen.
Idag, måndag, inleds FN:s förhandlingar om företags ansvar för mänskliga rättigheter i Genève. Sofia Hedström, avdelningschef för påverkan och kampanj hos Jordens Vänner kommer att vara på plats och hon är kritisk till den svenska regeringens vaga hållning. – Inför konferensen ställde vi i Jordens Vänner ett antal skriftliga frågor till Utrikesdepartementet för att räta ut ett antal frågetecken men svaret var så luddigt att frågetecknen blev fler och inte färre, säger Sofia Hedström.
I svaret framhåller UD att mänskliga rättigheter är viktiga men de ger inget besked kring konventionen. De beskriver att de har diskuterat frågan med olika organisationer och EU men inte vilken linje regeringen vill att EU skall driva.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen är beredd att kasta sig in i långtgående avtal som TTIP och CETA utan att alla delar är offentliga och samtidigt inte vilja ta ställning för mänskliga rättigheter innan varje kommatecken i avtalet är på plats, fortsätter Sofia Hedström.
Enligt Jordens Vänner och systerorganisationer världen över förvärrar globala storföretag problem som klimatförändringar, orättvis tillgång till mat och vatten samt ekonomiska och humanitära kriser.
– Eftersom många bolag är transnationella måste även regelverket bli det. Den som värnar demokratin kan inte låta storfinansen styra världen, avslutar Sofia Hedström.

Scroll to Top