Det nya verktyget EGI ska koppla samman jämställdhet och miljö.

De senaste två decennierna har regeringar skapat nya internationella mandat som ska se till att jämställdhet och kvinnors rätt är centralt för miljöbeslut och hållbar utveckling. Eftersom det ännu inte funnits något sätt att mäta och övervaka regeringens framsteg har de nya mandaten gjort lite eller inga framsteg. Nu ska snart det första verktyget för att räkna ut förhållandet mellan jämställdhet och miljö, the Environmental and Gender Index, EGI lanseras.

 
Ett nytt projekt från IUCN, the International Union for Conservation of Nature, kommer den 19 november att lanseras i Warszawa, Polen under en konferens om globala klimatförändringar. Projektet har skapat ett verktyg som anses vara det första i sitt slag.
Verktyget ska övervaka vilka framsteg som sker för jämställdhet inom global miljöstyrning. The Environmental and Gender Index, EGI, kommer att ge de som arbetar med frågor om jämställdhet, försörjningsmöjligheter, styrning, miljö, hälsa och säkerhet en möjlighet att finna vart bristerna och framstegen finns inom jämställdhet i miljösammanhang.
I ett blogginlägg säger Rebecka Pearl-Martinez, ledande strateg, på IUCN Global Gender Office att det tidigare inte har funnits korrekt data om kvinnors tillgång till naturliga tillgångar vilket är nyckeln till deras överlevnad och till hållbar utveckling. Hon tycker att det är nedslående att dessa data inte finns eftersom det hindrar myndigheter från att agera rätt i miljö- och jämställdhetsfrågor.
Rebecka Pearl-Martinez säger: “Det är förvånande att många även om många av oss som arbetar inom detta område är medvetna om de begränsade uppgifter som finns när det gäller kvinnors egenmakt så tror vi fortfarande att det finns någon datainsamlingsmekanism någonstans på himlen som samlar in den mest grundläggande informationen. “. Hon pekar på att de bästa tillgängliga uppgifter om kvinnors rättigheter vid till exempel markägande är en sammanfattning av de lagar från cirka trettio länder som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har på sin hemsida.
I dagsläget finns det stora brister i de data som behövs för att göra en sammankoppling mellan jämställdhet och miljö. Rebecka Pearl-Martinez ser verktyget EGI som början på den utveckling som kommer att vara ett nyskapande försök att jämföra hur 70 olika länder låter sitt miljöarbete inkludera jämställdhetsfrågor.
 
Text: Madeleine Sturelind
Läs mer om projektet på EGI:s hemsida

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top