Domstol kräver stopp för bygget av Belo Monte

Bygget av världens tredje största damm, Belo Monte, i brasilianska Amazonas har avbrutits. En brasiliansk domstol har beordrat stopp eftersom de ursprungsfolk som bor i området inte konsulterats innan tillstånd gavs för att starta bygget.
Under Rio+20 mötet i juni ockuperade representanter för olika ursprungsbefolkningar dammbygget i 21 dagar. Foto: International Rivers /flickr.com/creativecommons

 
Det är inte första gången som juridiken försöker sätta stopp för Belo Monte-projektet, men hittills har bygget fortsatt. Belo Monte syftar till att dämma upp Xingu-floden och avleda 80 procent av dess vatten. Flera indianfolk utmed Xingufloden riskerar att få sin försörjning förlorad, dessutom kan det finnas okontaktade indianfolk som riskerar att dränkas av dammen.
Amazon Watch rapporterar hur Brasiliens kongress 2005 gav klartecken för bygget, men nu har det beslutet ogiltigförklarats. Brasilien har skrivit under ILO-konvention 169 och den kräver att en oberoende miljöutredning görs av stora dammprojekt, liksom att ursprungsbefolkningar bjuds in till samråd kring byggets effekter.
Böter på 250.000 dollar om dagen
Om kongressen följer domstolsbeslutet måste den nu backa och dra igång ett samråd med indiangrupper utmed Xingu-floden, framför allt Juruna, Arara and Xikrin.
Om företagskonsortiet Norte Energia fortsätter bygga ska det bötfällas med motsvarande 250.000 dollar om dagen. Norte Energia förväntas överklaga till Brasiliens högsta domstol.
Belo Monte-dammen kommer att avleda 80 procent av Xingu-flodens vatten.
Emil Schön

 Twitter.com/Miljotidningen

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top