E-postaktion: Stoppa avverkningen av urskog

Avverkningstillstånd har utfärdats i fjällnära urskog i ett stort väglöst vildmarksområde intill Sarek. Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner dömer nu ut hela den förda skogspolitiken och den svenska skogsbruksmodellen. Miljöorganisationerna kräver en radikal skärpning av skogsvårdslagstiftningen och skydd av alla kvarvarande gammelskogar.
– Den svenska skogsbruksmodellen, där frivillig hänsyn var ledstjärna under lång tid, har nått vägs ände, menar Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.

Föreningen Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner menar att utarmningen av det svenska skogsekosystemet omedelbart måste upphöra, och att värdefulla områden som Änokdeltat måste skyddas från exploatering. Därför initierar de två miljöorganisationerna nu en brevkampanj riktad till landshövdingen i Norrbotten, under namnet “Stoppa avverkningen i Änokdeltat”.
Läs mer och skriv under brevkampanjen här >>

Läs mer om avverkningen här >>

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top