Efter TTIP-läckan: Stoppa förhandlingarna nu!

EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero bredvid sin amerikanska kollega Dan Mullaney. Igår presenterade Greenpeace i Nederländerna läckta förhandlingstexter för TTIP, handelsavtalet som förhandlas just nu mellan EU och USA. Texterna visar att läget är precis så illa som miljörörelsen befarar, med sämre möjligheter att upprätthålla miljö- och konsumentskydd och enorma möjligheter för företag att påverka kommande lagstiftning innan den når demokratiska instanser.
– TTIP-förhandlingarna måste stoppas omedelbart och Sveriges regering måste agera för det, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.
Förhandlingarna om TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, har pågått formellt sedan 2013. Trots massiv sekretess har de följts noggrant av miljöorganisationer och andra folkrörelser. Miljölagstiftning ses ofta som ett handelshinder, och det finns många multinationella storföretag som har lobbat för att både EU:s och USA:s miljöskydd ska minska. Även fackföreningsrörelser i ett antal länder är oroliga för urholkning av arbetsrätten.
– De läckta texterna visar enligt de första rapporterna att avtalet är på väg att bli så illa som vi befarade, säger Andrea Söderblom-Tay. Försiktighetsprincipen omnämns inte. Processen som beskrivs kring regulativt samarbete ger företag på ett antal sätt möjlighet att bedöma om existerande lagar eller nya lagförslag utgör handelshinder – inte hur effektiva de är som miljö-, hälso- eller arbetsrättsskydd. Detta kommer kraftigt begränsa våra möjligheter att lagstifta i framtiden, fortsätter hon.
– Sveriges regering måste nu agera inom EU för att stoppa förhandlingarna, avslutar Söderblom-Tay. Avtalet hör hemma i papperskorgen.
Kontakt
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, 0739-39 70 28
Ellie Cijvat, sakkunnig TTIP, 0737-78 22 42

Scroll to Top