En avreglering dummare än tåget

Det är vinter och det är tågkaos. Men det är tyvärr inte vädrets fel att den svenska järnvägen inte längre fungerar. Det är drygt 20 års bolagiserings och privatiseringskaos som gjort att ingen längre tar ansvar för en sammanhållen järnväg. Den slutsatsen drar författaren Mikael Nyberg i nyutkomna boken ”Det stora tågrånet”.


Recension: Det stora tågrånet, Mikael Nyberg, Karneval förlag, 2011
Publicerad i Miljötidningen 1/2012 Omslag: Karneval förlag
 
I september 2010 fastnade en traktorchaufför på järnvägsspåret i Kimstad. Skopan slår i ett passerande X2000-tåg. En kvinna omkommer och många skadas. Det var inte en passerande traktor vilken som helst som råkade fastna. Den 20-årige föraren var där för att utföra ett jobb beställt i fjärde led av Trafikverket, via Strukton Rail, Svensk Järnvägsteknik AB och sist i kedjan Gabriel Nilsson AB. 20-åringen kände inte till säkerhetsföreskrifterna kring att hans fordon inte fick köras nära spåret.
Olyckan vid Kimstad är symptomatisk för avregleringen av den svenska järnvägen. Där man tidigare hade en sammanhållen och kunnig organisation för att underhålla och trafikera järnvägsnätet slåss idag hundratals bolag och underleverantörer om ett myller av kort- och långtidskontrakt i och kring den svenska järnvägen. När varje enskilt företag strävar efter att optimera sina egna förutsättningar genom att ta så mycket betalt som möjligt för så låg arbetsinsats som möjligt drabbar det helheten. Säkerheten, punktligheten, servicen och komforten blir lidande. Ingen tar ansvar för ingen kan ta ansvar. Inte ens billigare blir det. I stället för kunnigt folk som jobbar med underhåll ute i banan anställer Trafikverket och företagen jurister och övervakare som ska reda ut var det ena bolagets ansvar börjar och var det andras slutar. Dessutom kräver de många upphandlingarna en ständigt svällande byråkrati på Trafikverket.
Det Mikael Nyberg gör i ”Det stora tågrånet” är att han reser Sverige runt, med tåg förstås, och träffar yrkeskunniga människor som arbetat hela sina liv i och kring järnvägen. De flesta vittnar om samma sak. Den gemensamma kunskapen och det kollektiva minnet kring järnvägen kastas gång på gång på soptippen. För varje ny upphandling styckas arbetslag sönder och sätts ihop på nytt. Den gedigna utbildningen vid järnvägsskolan i Ängelholm ersätts allt oftare med olika former av genvägar, gymnasie- och snabbutbildningar. Vintern 2009/2010 miste järnvägsarbetare livet i snöröjning och isknackning vid växlarna därför att säkerhetsrutinerna inte efterlevdes, eller för att de kallats in till arbetet utan tillräcklig säkerhetsutbildning.
Underhållet av spår och vagnar blir lidande. Det företag som vet att de förlorar kontraktet inom ett år eller två är inte intresserat att bära kostnader för vagnunderhåll och fortbildning av personalen. Nästa upphandling följer ändå material och personal med över till konkurrenten. Underhållet är nerskruvat till ett minimum och allt utom akuta säkerhetsproblem får vänta.
Nu var gamla SJ inget statligt drömverk. Delvis stelbent och hierarkiskt och dyrt i drift trots att en lång rad linjer lades ner under 60- och 70-talen. Men för resenärerna var det en trygghet att veta vad som gällde och vem man skulle vända sig till när saker och ting inte fungerade. Järnvägsarbetarna som Nyberg träffar talar om den stora yrkesstolthet man kände och om en otrolig lojalitet med järnvägen. Arbetslagen kände sin järnvägssträcka i detalj in till minsta svetsfog.
Illustration: Karin Didring
I oktober 2008 slits en kontaktledning ner i Hjärup söder om Lund. Två fullsatta tåg blir stående på spåret och det tar fyra timmar innan de evakueras och ytterligare fem timmar innan Banverket öppnade spåret för trafik igen. Skälet: Två veckor tidigare hade holländska Strukton Rail tagit över underhållet av banan mellan Lund och Malmö. Den nya personalen var först tvungen att åka till Lund och hämta ritningar för att lista ut hur problemet skulle kunna avhjälpas. Visserligen skickade Strukton en felavhjälpare direkt, men det var en ensam signalreparatör som inte hade utrustning och utbildning för att hantera felet, troligtvis ditskickad för att klara inställelsetiden enligt kontraktet med Banverket. Hur avtalet ser ut är en affärshemlighet.
Exemplen på vansinnet är många. Toaletterna på Öresundstågen är dimensionerade för regionaltrafik 15-20 mil, men de trafikerar regelbundet sträckan  Helsingör-Göteborg via Köpenhamn och Malmö, en sträcka på omkring 33 mil. Toaletten blir full och måste stängas av utmed resans gång. Varje vecka kommer tåg in utan en enda fungerande toalett. I Göteborg hinner man många gånger inte tömma, utan tågen får vända med fulla bajstankar. Fast då var det värre med Reginatågen som togs i bruk 2002. Tågen saknade isolering av latrintanken som sprack vid kallt väder.
Mellan åren 1997 och 2000 drabbades Storbritannien av tre allvarliga tågolyckor. Sammanlagt dog 42 människor och 700 skadades. Då hade engelsmännen fått nog och en lång och mödosam vandring mot en återreglering av järnvägen påbörjades, efter ett decenniums experimenterade.
Det brittiska experimentet avskräcker, men inte för den svenska regeringen. När tidigare styrelseordförande i SJ, Ulf Adelsohn, tog bladet från munnen och kritiserade avregleringen fick han sparken. Sedan hösten 2010 råder fri konkurrens på de svenska spåren och nästa år höjs banavgifterna kraftigt. Välfärd och centrala samhällsfunktioner lämpar sig i allmänhet dåligt för att leka affär med, det gäller i synnerhet järnvägen.
Emil Schön
Det stora tågrånet kom ut i november 2011. Redan till jul var den slutsåld på Karneval förlag. En andra upplaga trycktes i januari. Beställes till lägsta pris genom Jordens Vänner. https://www.jordensvanner.se/2011/det-stora-tagranet
 
 

twitter.com/Miljotidningen

2 reaktioner på ”En avreglering dummare än tåget”

  1. Gunnar Alexandersson som skrivit ”Den svenska buss- och tågtrafiken. 20 år av avreglering” jobbar som utredare vid Branschföreningen Tågoperatörerna. Naturligtvis vill hans arbetsgivare inte se en återreglering av järnvägstrafiken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top