En demokratisk seger: Preem drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad

Det är med stor glädje som Jordens Vänner tar emot Preems besked att dra tillbaka sin ansökan om att utöka sin raffinering av fossila bränslen och därmed öka sina utsläpp av växthusgaser. Det här har varit en långt gående kamp för Jordens Vänner, miljörörelsen och tusentals aktivister. Det säger Jordens Vänners ordförande, Mikael Sundström, om nyheten.

 

– Idén att låta Preem kraftigt expandera sin fossilbränslebaserade verksamhet och därmed bli Sveriges största utsläppare av växthusgaser har varit totalt ohållbar från första början. Det är med stor glädje som vi tar emot beskedet att Preem drar tillbaka sin ansökan.

Jordens Vänner och våra aktivister har sedan 2018 arbetat hårt med att stoppa Preems utbyggnad i Lysekil, strax efter att det stod klart att svenska Mark- och miljödomstolen godkänt det svenska oljebolaget Preems ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil, vilket skulle innebära en fördubbling av deras koldioxidutsläpp.

Redan förra året uppmärksammades Preem av Jordens Vänner genom att tilldelas utmärkelsen Svenska Greenwashpriset för sina planer på utbyggnaden i Lysekil. Det gick helt enkelt inte att påstå att en strävar efter att bevara miljön och samtidigt ha långsiktiga planer på att kraftigt öka sina uppsläpp av växthusgaser och därmed bli Sveriges största utsläppsbov.

Att Preem nu drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad är ett resultat av vår folkliga kraft genom demonstrationer, aktioner och manifestationer. Vår kraft i att mobilisera och skapa opinion genom debattartiklar, insändare och vykortskampanjer riktade till regeringen. Vår kraft i att göra motstånd mot klimatorättvisor och skapa förändring. Och den här gången vann vi en delseger. Vi som i folket och den demokratiska folkrörelse vi är en del av.

– Samtidigt vill vi rikta skarp kritik mot de politiker, politiska partier och ledarskribenter som har försökt att framställa det som att en utbyggnad av Preem skulle vara möjlig att kombinera med de svenska klimatmålen. Det har den aldrig varit. I bästa fall beror inställningen på missförstånd, men i många fall verkar det tyvärr handla om att en helt enkelt struntar i de klimatmål som Sveriges riksdag har tagit beslut om.

En av Jordens Vänners viktigaste frågor är klimaträttvisa och behovet av att snabbt komma ner till nollutsläpp av växthusgaser, samtidigt som jordens resurser fördelas rättvist. För att minska utsläppen och samtidigt klyftorna i samhället behöver vi en stark rörelse för klimaträttvisa, där vi går samman och tar strid för systemförändringar istället för klimatförändringar.
Och det är precis det som Jordens Vänner har gjort i kampen mot Preems utbyggnad. Vi har vunnit en delseger och det betyder att det vi gör, gör skillnad.

Vill du gå med vår rörelse och bli en del av världens största demokratiska miljöorganisation som kämpar för klimaträttvisa? Bli medlem idag!

Scroll to Top